2002: “De Ploter moet rendabeler”

TERNAT – Het beleid van het Ternatse cultuurcentrum De Ploter moet zakelijker, maar de bestaande programmatie moet gevrijwaard blijven. Meer nog, als er geen werk wordt gemaakt van een ‘commerciëlere’ organisatie, dan zal De Ploter het huidige hoge tempo binnen enkele jaren niet meer kunnen aanhouden. Schepen van Cultuur Luc Wachtelaer wil dat het centrum zich wapent voor zijn eigen toekomst.

Het Ternatse cultuurcentrum De Ploter heeft in de brede regio doorheen de jaren een belangrijke uitstraling verworven. Met een jaarbudget dat vier maal groter is dan dat van buur Den Horinck in Asse, toch een gemeente met dubbel zoveel inwoners als Ternat, is het een publiek geheim dat het centrum zich in tal van opzichten jarenlang vrijelijk mocht ontwikkelen, als ware het een vrijstaatje.

Met de komst van de jonge huisarts Luc Wachtelaer als cultuurschepen lijkt voor het eerst sinds lang iemand op te staan die zich de ingewikkelde cultuurmaterie eigen maakte en stilaan zelfs zijn woordje durft mee te spreken. “Ze hebben al aanvaard dat er opnieuw een cultuurschepen is die inhoud wil geven aan de functie. Wetende van waar we komen, is dat al een hele overwinning”, glimlacht hij.

Je kwam net op een scharniermoment, want het nieuwe cultuurdecreet van minister Anciaux legde in zekere zin een hypotheek onder centra als De Ploter, die niet kunnen terugvallen op een gemeente met een centrumfunctie.

Luc Wachtelaer: “Het cultuurdecreet is op nogal wat domeinen geschreven op maat van grotere steden. Onze terechte vrees was en is dat een kleine gemeente als Ternat op termijn grotendeels naast de subsidiepot zal pakken, louter omdat het een kleine gemeente is. De Ploter krijgt zit nog goed omdat het door haar jarenlange werking en verdiensten in die hogere klasse mag spelen. De komende jaren, alvast tot 2006, zijn in het decreet die historische rechten gevrijwaard. We komen er in Ternat zelfs beter vanaf, want naast de drie gesubsidieerde cultuurfunctionarissen zal de gemeente nu ook een toelage ontvangen voor een cultuurcoördinator.”

Vind je vier cultuurfunctionarissen voor een gemeente als Ternat zelf niet wat van het goede teveel?

“De cultuurcoördinator is zo’n typische functie die in feite enkel nuttig is voor grote steden. Deze coördinator moet het hele culturele leven coveren. Dus niet alleen het cultureel centrum, maar ook de bibliotheek en het hele verenigingsleven. De huidige drie functionarissen van De Ploter hebben op cultureel vlak alles goed in de hand, dat hebben ze bewezen. Een extra inspanning daar is niet nodig. Persoonlijk pleit ik eerder voor een verschuiving van de functies. De nieuwe man of vrouw moet iemand zijn die de opdracht krijgt de aanwezige infrastructuur meer te rentabiliseren, een soort zakelijk waarnemer zeg maar.”

Een zakelijk waarnemer in een cultureel bastion als De Ploter? Je zal ze horen vloeken.

“Het is op eieren lopen, dat besef ik goed. Maar het plan is enkel ingegeven vanuit een persoonlijke vrees dat zowel het gewest als de gemeente in een verdere toekomst veel minder geld ter beschikking zullen hebben. Als we de kwaliteit van De Ploter willen blijven garanderen zullen we stilaan moeten uitkijken naar privé-financiering. Ik heb een aantal concrete ideeën, maar ik wil die eerst bespreken binnen de raad van beheer en het schepencollege.”

Moet De Ploter ook programmatorisch populairder?

“Neen. De oefening die ons te wachten staat is net ter vrijwaring van onze programmatie zoals ze is. Die laat ook ruimte aan moeilijke producties of aan een eigen jongerentheater, waar gewerkt wordt met een professionele regisseur. Die dingen brengen nooit hun geld op, maar het zijn dingen die je moet kunnen blijven brengen. Cultuur moet zich onderscheiden van de verkleutering op tv. Het is dus niet de bedoeling twintig keer Urbanus te vragen. Maar we moeten ons wel rekenschap geven dat het betaalbaar moet blijven.”

Wat wordt dan de concrete taak van de zakelijk waarnemer?

“Aanvullend privé-geld binnenbrengen. Hoeveel en hoe, daar kan ik niet op antwoorden. Zijn taak zou per definitie al geslaagd kunnen zijn als hij meer binnenbrengt dan hij ons kost. Naast het zoeken naar diverse vormen van sponsoring denk ik concreet aan het verhuren van de infrastructuur aan bedrijven die een presentatie of iets dergelijks willen doen. Dat kan perfect zonder dat je daarbij de eigen programmatie van De Ploter in de wielen rijdt, maar er wordt gewoon niet op gewerkt. Hij of zij zou ook de algemene promotie van De Ploter beter moeten organiseren. De cultuurfunctionarissen geven toe dat ze daar minder sterk in zijn. Het uitwerken van een actieve website hoort er zeker bij. Een huis als De Ploter verdient dat.”

Een ambtenaar met een commerciële functie, daar bestaan slechte ervaringen mee.

“Daarom denk ik in eerste instantie aan een mandaat voor een jaar. Hij of zij zal zich eerst moeten bewijzen. Ik wil kijken of het effectief iets opbrengt. Er komt ooit een tijd dat De Ploter meer op zichzelf zal aangewezen zijn, daar maak ik me geen illusies over. We hebben alvast tot 2006 om dat tijdperk voor te bereiden.”