2001: Pajotse gemeenten met site

Slechts vijf Pajotse gemeenten hebben al een eigen site. Van sommige gemeenten (Asse, Lennik,..) bestaan sites ontworpen door hobbyisten of andere goede zielen, maar die laten we hier buiten beschouwing omdat de gemeenten daar niet verantwoordelijk voor zijn. Voor de officiële sites zijn we streng maar rechtvaardig.

DILBEEK

www.dilbeek.be

Vlotte opening, maar storend klein lettertype met verkeerde lichtgroene kleur, ongeschikt voor doorsnee burger. Nieuwe gemeenteraad beschikbaar, maar op een hoopje gegooid met gemeenteraadsverslag in ambtelijke taal. Site laat zich vlot leiden via sitemap. Agenda noch nieuws (ook niet over college) beschikbaar, nieuwsarchief bevat slechts gelukwensen voor 2001. Falende toeristische bijdrage opent met de woorden “uiteraard is Dilbeek geen toeristische attractie”. Links naar sites van Dilbeekse clubs aanwezig, link naar Westrand zou prominenter mogen. Interactieve functie beperkt zich tot gastenboek, rechtstreekse e-mail blijkt bij onze pogingen niet te werken. Opinie: gemiste kans.

GALMAARDEN

www.galmaarden.be

Keurige overzichtelijke opening en opmaak, maar de opvolging van de informatie werd grondig verwaarloosd (zie ookGeorges Cardoen leeft. Nuttig stratenplan, opgedeeld in regio’s, gidst ook langs bezienswaardigheden. Agenda werkt niet, nieuws evenmin. Niets over actuele college- of gemeenteraadsbeslissingen. Adressenbestanden van Galmaardse verengingen beschikbaar, maar in hoeverre nog correct? Infobrochure nieuwe bewoners kan gedownload worden. Geschiedenis van Galmaarden steunt op (private) werken van Michel Matthijs. Degelijk overzicht van gemeentelijke diensten, telkens met bevoegde personen en hun telefoonnummers (geen e-mailadressen). Informatie over alle diensten van openbaar nut. Wachtdienst dokters en apothekers beperkt zich tot adreslijst. E-mail sturen is mogelijk, ook naar OCMW. Opinie: goede structuur, inhoudelijk verwaarloosd.

HALLE

www.halle.be

Opmaak totaal uit de mode, geen nieuws of verenigingsagenda noch informatie uit college of gemeenteraad. Documentatie over alle aan de stad gelieerde diensten, maar de ongezette teksten nodigen niet uit tot lezen. Idem voor ’t Vondel. Geen links naar Halse verenigingen, zelfs niet naar de onafhankelijke OCMW-site. Reglementeringen in saaie ambtelijke taal. Veel links, onder meer nuttige telefoonnummers blijken dood, de nummers zijn na zoekwerk wel te vinden via Infogids. Lijst nieuwe gemeenteraadsleden en schepenen niet aangepast. E-mail sturen is mogelijk. Magazine Info Halle is de editie van juni 2000 vol gedateerde informatie. Aparte site OCMW (www.ocmwhalle.be) bevat nuttige documentatie, te openen in Acrobat, vacatures en digitaal loket met rechtstreekse mailmogelijkheid naar bevoegde personen. Webcam waarmee de bouw van het nieuwe bejaardentehuis te volgen is blijkt al sinds 20 november buiten dienst. Opinie: veel werk aan de (hoofd)winkel.

SINT-PIETERS-LEEUW

www.sint-pieters-Leeuw.be

Te omslachtige opening of te trage server, maar de indexpagina is voortreffelijk en opent overzichtelijk alle poorten. Sitemap gidst vlot, gemeentelijke vacatures op opening is goede vondst. Nieuwsrubriek met overnames uit pers werkt stroef wegens te zwaar bestand, agenda wordt goed bijgehouden en lijkt volledig. Niets over gemeenteraads of collegebeslissingen. Gemeentelijk infoblad kan worden gedownload in het gratis programma Acrobat reader. Alle diensten en hun respectieve reglementen zijn individueel te consulteren, telkens degelijk en uitnodigend uitgewerkt. Goede praktische informatie over het uitgebreide toeristische pakket. Uitschieter is het doorgedreven digitaal loket. Alle formulieren of documenten zijn on-line verkrijgbaar en makkelijk te vinden. Speciale hulppagina voor beginners. Valse noot: de samenstelling van het nieuwe gemeentebestuur stond deze week nog niet on-line. Opinie: site met opmerkelijke voorbeeldfunctie, info over eigen actualiteit moet beter en sneller.

TERNAT

www.ternat.be

Te omslachtige opening. Site bevat enkel adressen van diensten en politici (van de oude gemeenteraad). E-mail is mogelijk, maar Engelse termen als submit horen er niet thuis. Link naar verkiezingen en uitslagen werkt niet. Opinie: voorbeeld van hoe het vooral niet moet. Burgemeester Parys erkende reeds dat Ternat hier helemaal vanaf nul zal moeten herbeginnen. (RDS)