2000: Verzet tegen uitbreiding Beschutte Werkplaats Asse

In Walfergem zien de buren van de Keesdal en de Heilig Hartlaan de uitbreidingsplannen van de beschutte werkplaats niet zitten. Ondanks de uitvoerige toelichting en tegemoetkomingen die de Beschutte Werkplaats Asse (BWA) eerder reeds gaf aan haar buren. “En nog wil geven” benadrukt directeur Luc Van Ginderdeuren.

De beschutte werkplaats aan het Stevensveld plant aan haar bedrijf van 3000 vierkante meter een nieuwbouw van 2.825 vierkante meter voor een gekoelde opslagruimte. In een bezwaarschrift van de 15 omliggende buren wordt gesteld dat de integriteit van de woonzone langs de Keesdal en de Heilig Hartlaan wordt aangetast. De ateliermuur, 53 meter lang bij 4 meter hoog, komt tot op 4,8 meter van de achtertuintjes. Een dieperliggende bovenbouw, 8 meter hoog, zal nog meer licht wegnemen. De vensters die uitgeven op de tuintjes beschouwen de buren als privacy schendend. Omdat het gaat om koelruimtes vreest men bovendien voor onophoudend geronk en bij een eventuele brand worden ook de omliggende huizen bedreigd, aldus de buren. In het schrijven trekt men nog van leer tegen een loskade langs de Keesdal, al beseft men intussen dat die helemaal geen deel uitmaakt van de plannen.

“Wij zijn verrast door het standpunt van de buren” verklaart directeur Van Ginderdeuren van de BWA. “Eind september hebben we op een vergadering met de omwonenden volledig open kaart gespeeld. Het was en blijft onze wens om aan alle grieven van de buren tegemoet te komen.”

Opslagruimte

“De nieuwbouw is bedoeld als opslagruimte” vervolgt de algemeen directeur. “Het gaat dus niet om een uitbreiding van onze activiteiten. Het Vlaams Fonds voorziet hier een tewerkstelling van 200 mindervaliden en dat equivalent is bijna bereikt. Het is niet onze bedoeling uitbreiding te vragen. Momenteel verliezen we door het gebrek aan eigen opslagruimte te veel tijd. De nieuwbouw laat ons toe veiliger en efficiënter te werken. Omdat veel overbodige trafiek kan worden uitgeschakeld zal het vrachtvervoer globaal zelfs verminderen.”

“De omstreden ramen hoeven niet voor ons, ze waren bedoeld als tegemoetkoming om het geheel geen al te industrieel karakter te geven” weerlegt Van Ginderdeuren het privacy-bezwaar. “Als de buren liever geen ramen hebben is dat voor ons zelfs beter, het gaat immers om koelruimte. Enkel de verplichte branddeur moet natuurlijk blijven. Ook de brandvoorzieningen zijn volledig reglementair.”

“Momenteel staan de koelgroepen  buiten en daar werd nog nooit over geklaagd. In de nieuwbouw komen ze in een geluidsdempende kamer op het dak langs de kant van de school, dus weg van de bewoners. Lawaaihinder is uitgesloten. Onze weinige machines zijn bovendien elektrisch.”

Industriezone

“Het was nooit onze bedoeling om de vrachtwagens langs de Keesdal te laten aanrijden”, beklemtoont de directeur. “De vrachtwagens, gemiddeld 15 per dag, rijden uitsluitend langs het Stevensveld. Langs de Keesdal komt wel een parking voor een twintigtal wagens van de personeelsleden en een vluchtweg in geval van nood. Indien de buren dat wensen mogen de kinderen uit de omgeving de parking in het weekend zelfs gebruiken als speelruimte. Ook het vervoer van onze mindervalide werknemers veroorzaakt geen overlast want dat gebeurt per bus.”

De stelling van buren dat een bedrijf van dergelijke omvang niet in een bouwzone maar in een industriegebied thuishoort wordt niet gedeeld door de directie van de BWA. “Wij zijn een bedrijf met een sociale opdracht, dure industrieterreinen vallen ver buiten onze financiële mogelijkheden. In tegenstelling tot een gewoon bedrijf is een maximale tewerkstelling voor ons wél een opdracht. Dat wordt wel betoelaagd, maar alle bedrijfsinvesteringen moeten door ons zelf opgehoest.” (RDS)