2013: Jeugdraad Asse 'protestfuift' tegen hoge tarieven fuifzaal

De gemeentelijke jeugdraad van Asse kondigt voor vrijdag (6 december) een protestfuif aan tussen 17 en 19 uur voor het gemeentehuis van Asse.

De fuif heeft plaats onder de noemer ‘een fuif die wél betaalbaar is’ en kant zich ‘tegen de hoge prijzen die het AGA (Autonoom Gemeentebedrijf Asse) vraagt voor het organiseren van een fuif in de toekomstige fuifzaal. Die opent eind maart 2014 de deuren op de Asphaltco-site.

‘We werken sinds begin dit jaar aan het dossier van de nieuwe fuifzaal’, aldus een communiqué van de jeugdraad.

‘Hiervoor werd vooral rekening gehouden met de ‘kleinere fuiven’. Deze weken de laatste jaren van zaal ’t Smis uit naar het zaaltje van jeugdhuis ’t Bronneken.’

‘Aangezien het nieuwe jeugdhuis in het nieuwe jeugdcentrum geen eigen zaal heeft voor fuiven, moeten deze kleinere fuiven noodgedwongen uitwijken naar de fuifzaal van het jeugdcentrum.’

‘Deze zaal is echter voor vele fuiven te duur. Sterker nog: een fuif organiseren is 350 euro duurder dan elke andere commerciële activiteit. Daarnaast is het verplicht om een veiligheidsfirma in te schakelen, kostprijs al snel 700 euro voor slechts twee personen.’

‘Door deze hoge bedragen lieten al verschillende jeugdverenigingen weten dat een fuif organiseren er voor hun niet meer in zit.’

‘Het dossier is door de jeugdraad aan het directiecomité van het AGA bezorgd maar deze hebben het gewoon naast zich neergelegd’, aldus de jeugdraad.