2007: Romeins pottenbakkersatelier in Asse is uniek voor België

De archeologische opgravingen in de Krokegemseweg in Asse zijn vijf maanden ver en mogen – zoals U dinsdag in onze krant kunt lezen – over de hele lijn belangwekkend worden genoemd voor de geschiedschrijving van Asse. Het Romeinse pottenbakkersatelier uit het midden van de tweede of het begin van de derde eeuw is in zijn soort in ons land zelfs de enige vondst van die omvang, bovendien uitstekend bewaard.

Omdat de site niet toegankelijk is en binnen enkele maanden verdwijnt onder het geweld van bulldozers geven we U graag enkele bijkomende foto’s.

Links: Algemeen zicht op de goed bewaarde structuur van de eerste oven met de basis van de koepel, de ovenplaat met de gaten en een blik op de centrale pijler eronder. Vooraan de ovenmond, nog afgesloten door een dakpan.

Rechts: foto van de vrijgelegde ovenmond met de dakpan als afsluiting.

Links: een blik door de ovenmond naar de binnenzijde van de oven met de steunpijler voor de ovenplaat.

Rechts: een zicht op de sleutelgatvormige basis van de tweede oven.

Links: ‘Waterval’ van misbaksels en aardewerk van inferieure kwaliteit in één van de afvalkuilen in de onmiddellijke nabijheid van de ovens.

Rechts: één van de misbaksels van een kleine amfoor aangetroffen in de afvalkuil nabij de ovens.

Links: grote, langwerpige kuil in de onmiddellijke nabijheid van pottenbakkersoven 2. Mogelijk houdt deze kuil verband met de preparatie van de klei.