2007: Prins Miel II regeert over Asse

Emiel Roosemont uit de Tuinwijk werd vannacht in zaal ’t Smis verkozen tot nieuwe Prins Carnaval van Asse. Hij mag zich voortaan met Prins Miel II van Asse laten aanspreken. De kandidaat van Alle Bettes Heulpen scoorde in alle proeven duidelijk beter dan zijn uitdager, Den Bill van de Plezanterikken.

Behalve in de bierproef weliswaar: daar scoorden de beide kandidaten een nul op vijf. Ook in publieksstemmen lag Roosemont een straatlengte voor. We laten U alvast in de fotospecial even meegenieten van de sfeer.