2007: Luister mee: de Taalkamer van het Asses (1)

Veel Assenaren en inwoners van het omliggende herinneren zich ongetwijfeld nog het populaire wekelijkse radioprogramma Dialectofoon op zondagvoormiddag op de lokale radio Viva. Het praatprogramma van Lode Pletinckx, René De Rop en Julien Van den Broeck zaliger vormde doorheen de jaren een van de belangrijkste bouwstenen voor het standaardwerk het Woordenboek van Asses van Lode Pletinckx.

Het programma liep van 1991 tot eind 2003 op Viva. Het werd opgeheven bij het verschijnen van het woordenboek. Dialectofoon hield het liefst 520 afleveringen uit en vormde in zijn soort een unicum in de Vlaamse radiowereld. Het grootste deel van deze rechtstreekse uitzendingen bleef gelukkig keurig bewaard. Zij vormen hopelijk voor de komende generaties een belangrijke gesproken taalschat van de aparte Assese volkstaal, ook al omdat intussen al verschillende medewerkers aan het toenmalige programma, doorwinterde kenners en sprekers van het Asses dialect, er vandaag niet meer bij zijn.

In Asse Blogt! gaan we dat archief vanaf nu stelselmatig digitaliseren en wekelijks in een podcast aanbieden.

Dat zal telkens op zondag gebeuren, zoals ook het programma destijds steeds op zondag liep. Zo creëren we in de loop van de tijd onze eigen Taalkamer van het Asses, naar het (bestaande) voorbeeld van de Taalkamer van het Gents. Deze eerste aflevering – met Lode en Julien – dateert van 21 januari 2001 en is te herbeluisteren via https://archive.org/details/TaalkamerVanHetAsses-415