2007: Euthanasie: het getuigenis van Wilfried Van den Broeck

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Pajottenland organiseert morgen – vrijdag 30 november om 20 uur – in het kasteel La Motte in Sint-Ulriks-Kapelle een avond rond euthanasie. Het meest opmerkelijke aan de avond wordt het getuigenis van de familie van Wilfried Van den Broeck, die op 12 juli jongstleden overleed en die bewust koos voor euthanasie.

Assenaar Wilfried Van den Broeck, veelzijdig kunstenaar en grote inspirator van de heropstanding van de Hopduvelfeesten, kreeg naar aanleiding van een banaal ongemak totaal onverwacht de mededeling dat hij nog maar enkele weken te leven had. Hoe reageer je op zo’n gegeven? Hoe organiseer je je levenseinde? Wat met je laatste levensdag?

Greet, zijn echtgenote, was – uiteraard – actief betrokken bij zijn heengaan. Zij brengt daarover morgen haar verhaal, met dia’s van zijn afscheid. Tevens wordt het gefilmde interview getoond dat Wilfried nog toestond in zijn laatste dagen. Een aangrijpend thema op een indringende manier gebracht.

HVV Pajottenland geeft voorts een stand van zaken over euthanasie, de geneeskundige praktijk en de wetgeving. De LEIFarts beantwoordt medische en juridische vragen en er is ook een verpleegster van de thuisbegeleiding.