2002: Personenbelasting ongewijzigd

ASSE – De aanvullende personenbelasting in Asse blijft ook in 2002 behouden op 6 procent. Dat bekrachtigde de gemeenteraad. Asse blijkt nog voldoende financiële ruimte te hebben om de gevreesde verhoging af te wenden. De meerderheid wil dit jaar wel grondig werk maken van een totaalvisie op de gemeentelijke financiën.

De eerder in de wandelgangen gesignaleerde hogere personenbelasting, gecombineerd met lagere onroerende opcentiemen en een nieuwe bedrijfsbelasting op basis van oppervlakte, is dus niet helemaal van de baan. “Maar we willen niet hervormen om te hervormen”, stelt financieschepen Dirk Van den Bossche (VLD).

Afgesproken is dat er tegen de zomer een grondige financiële audit komt van zowel het gemeentehuis als het OCMW. De gemeenteontvanger moet ook een hele serie vergelijkende studies uitwerken. (RDS)