2002: Cultuurzaal en bib van poreus beton

ASSE – De gemeenteraad van Asse keurde een uitbreiding goed van de lease-overeenkomst voor de bouw van de nieuwe polyvalente zaal en bibliotheek in de tuin van het oud-gasthuis. Het budget wordt gebetonneerd op 7,73 miljoen euro (312 miljoen frank).

Dat is ruim een verdubbeling van de oorspronkelijke overeenkomst uit 1998, toen werd uitgegaan van een totale kost van 3,72 miljoen euro (150 miljoen frank). Anderzijds is het ‘definitieve’ budget aanzienlijk lager dan de prijs van 12,4 miljoen euro (500 miljoen frank) die vorig jaar circuleerde, toen het eerste voorontwerp op de Assese collegetafel belandde.

Toch verliep de goedkeuring niet zonder slag of stoot. Etienne Keymolen van de oppositiefractie Samen wil dat eerst de restauratie en de ingebruikname van het oud-gasthuis zelf wordt afgewacht. Daarna kan nog altijd bekeken worden of er nood is aan bijkomende ruimte, aldus Keymolen. Voor de bib herhaalde hij zijn oud voorstel om die onder te brengen in het recent aangekochte voormalige Unic-gebouw. De leasingformule noemde hij een blanco cheque, waarbij hij herinnerde dat ook de eindafrekening van het gemeentehuis vijf jaar geleden bijna het viervoudige beliep van de oorspronkelijke raming.

Overcapaciteit

Francis Van Rompaey (Agalev) kantte zich vooral tegen de grootschaligheid: “We zijn voorstander van een moderne bibliotheek en een zaal die tegemoetkomt aan de behoeften van onze verenigingen. Maar met 900 cultuurzitjes stevenen we af op een overcapaciteit. Met Den Horinck in Zellik beschikken we over een voldoende grote zaal, ondanks de beperkingen. Het feit dat Den Horinck niet in Asse-centrum ligt, mag geen argument zijn om toe te geven aan een tweede, zeer duur project.”

Burgemeester Vanhaeleweyck antwoordde dat beide zalen hun rol zullen spelen en dat er niets mis is met wat gezonde ambitie. De meerderheid vond instemming bij de oppositiefracties Zellik en Vlaams Blok, op voorwaarde dat het budget gebetonneerd wordt. Poreus beton weliswaar, want het financieringscontract laat nog steeds een overschrijding tot tien procent toe. De burgemeester schrapte op vraag van Jos Van den Abeele (Zellik) ook de goedkeuring van het voorontwerp van het nieuwe complex. (RDS)