2001: Weer heibel over eindejaarsfuif in ’t Smis

ASSE – De KSA van Walfergem zakt vanavond af naar de gemeenteraad van Asse om het door de oppositie toegevoegde agendapunt over de eindejaarsfuif (op 31 december 2001) in zaal ’t Smis bij de wonen. Over de toewijzing van deze datum wordt al voor het derde opeenvolgende jaar gebakkeleid.

De heibel begon eind ’98 toen het schepencollege het gebruik van zaal ’t Smis op 31 december 1999 – de fameuze millenniumnacht – toewees aan de Assese vzw Pro Animo en daarmee de eerst ingediende aanvraag van KSA-Walfergem naast zich neer legde. Pro Animo organiseerde reeds vier jaar opeenvolgend de eindejaarsfuif met zeer veel bijval, waar de zaal voor 1994 steevast onbezet was gebleven. KSA refereerde echter naar de geldende regel ‘wie eerst komt, eerst maalt’, maar het college oordeelde dat de traditionele organisator voorrang kreeg.

De discussie leidde tot een politiek geladen debat over de verfijning van het huurreglement van de fuifzaal. De gemeenteraad keurde uiteindelijk eind ’99 een nieuw reglement goed waarbij ‘activiteiten met een repetitief karakter’ een zekere bescherming kregen. In dat reglement staat echter ook dat het schepencollege de lijst van deze weerkerende activiteiten ‘ieder jaar voor 15 januari moet opstellen’. KSA achterhaalde dat dit in 2000 pas op 17 januari gebeurde, waardoor – volgens hen – het college opnieuw onterecht voorbijging aan drie aanvragen (waaronder de hunne) voor de zaal op eindejaar 2000. De lijst van dit jaar belandt pas vandaag, 22 januari, voor het eerst op de agenda van het college.

Lucratief

Zich baserend op de ‘voor 15 januari’-regel diende Kristof Gaublomme voor KSA-Walfergem vorige dinsdag, 16 januari, opnieuw een aanvraag in om zaal ’t Smis te huren op 31 december 2001. Volgens gemeentesecretaris De Proost deed Pro Animo dezelfde aanvraag op maandag 15 januari, dus pas na het verstrijken van de termijn. Gaublomme belegde voor 19 januari een afspraak met de nieuwe schepen van jeugd Dirk Van den Bossche, maar die werd even snel wegens ‘onvoorziene omstandigheden’ geannuleerd.

Gaublomme klaagt nu in een open brief aan het college en de gemeenteraadsleden de monopolitiepositie van Pro Animo aan op deze intussen erg lucratieve datum. KSA zegt door de drie gemiste fuiven ongeveer één miljoen frank inkomsten te zijn mislopen. (RDS)