2001: Vlaams Blok en Agalev in politieraad

ASSE – Bij de acht Assese verkozenen voor de politieraad van de zone Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel zijn Willy Janssens (Vl. Blok) en Francis Van Rompaey (Agalev) de regelrechte verrassingen. Janssens haalde tot ieders verrassing de ontbrekende zestiende stem bij een andere lijst, terwijl Van Rompaey na een geste aan de meerderheid bij de verkiezing van de OCMW-raadsleden tot zijn eigen verrassing – en met hulp van de meerderheid – met de hakken over de sloot de achtste zetel binnenrijfde.

Slachtoffer van de – al of niet gewilde – slipper is Zellik-raadslid Jos Van den Abeele die als negende (met vijftien stemmen) uit de boot viel. Theoretisch zijn er slechts twee mogelijke vaders van de verdoken steun aan het Blok. Ofwel heeft Samen één van haar zes (voor Van den Abeele bedoelde) reststemmen cadeau gedaan aan Janssens, of een van de twee Zellik-raadsleden heeft zelf een stem doorgeschoven. Bij Samen luidt het dat er duidelijke en sluitende afspraken waren om het Blok geen stem te geven, maar ook Jos Van den Abeele noemt het hilarisch dat de schuinsmarcheerder uit zijn fractie zou komen.

Het gevolg is alvast dat de sfeer tussen de oppositiepartijen Samen en Zellik nu verkoeld is. Van den Abeele zegt zich voortaan met zijn fractie onafhankelijk van Samen te zullen opstellen. Nochtans is Zellik-raadslid Willy Michiels uitgerekend met de steun van Samen verkozen tot OCMW-raadslid.

De andere verkozenen van de politieraad zijn Miel Saerens en Maria Le Rut (Samen), José van Laecken en Jef Verhasselt (CVP) en Agnes Fieremans en Eddy Conruyt (VLD), al zullen verschillende van deze namen onmiddellijk ontslag nemen ten voordele van hun opvolgers. De OCMW-raad staat eenzelfde opvolginsscenario te wachten al houdt Miel Saerens (Samen) hier de sleutel in handen. De partijvoorzitters Jos Van Belle (VLD) en Herman Van Hoorick (CVP) zijn verkozen tot raadslid, maar beiden dienen in de praktijk enkel tot bliksemafleider voor hun opvolgers, respectievelijk Theo van Nieuwenhuysen en Jef Verhasselt.

Die kunnen voorlopig geen mandaten in de gemeenteraad en het OCMW combineren omdat er reeds drie andere gemeenteraadsleden – de wettelijke limiet – verkozen zijn. Hoe een en ander zal uitdraaien zal wellicht pas begin april blijken bij de installatie van de OCMW-raad. Eddy Conruyt (VLD), die als voorzitter wordt voorgedragen, genoot bij de verkiezing een beschermde positie en werd zonder problemen verkozen. (RDS)