2001: Veiliger de N9 op en af

ASSE – Op de Brusselsesteenweg in Walfergem wordt tussen de Zittert en de Spoorwegbaan over een strook van vijftig meter een parkeerverbod ingevoerd voor vrachtwagens en opleggers. Deze vehikels belemmeren het zicht van de bestuurders die uit de Spoorwegbaan komen.

In dezelfde buurt wordt ook een parkeerverbod van kracht in de eerste vijftig meter van de Benedenstraat. Er zal een onderbroken gele lijn worden aangebracht langs de woningen met pare huisnummers. In de omgeving is er vaak hinder door onoordeelkundig parkeren. Bovendien is er voldoende parkeermogelijkheid buiten de rijweg, leerde een verkeersonderzoek.

Een vraag om aan beide kruispunten ook spiegels te plaatsen werd afgewezen omdat Wegen Vlaams-Brabant, de wegbeheerder, daar niet tuk op is. Die wees eerder een gelijkaardige vraag af voor het weinig overzichtelijke kruispunt van de Petrus Ascanusstraat met de Brusselsesteenweg. (RDS)