2001: Tegenstanders ring naar Raad van State

ASSE – Negen belanghebbenden hebben bij de Raad van State een verzoekschrift ingediend om het besluit van de Vlaamse regering, dat voorziet in de reservering van een ringtracé voor Asse in het Vlaams Gewestplan, te vernietigen.

De negen partijen dekken belangen in elke van de drie ringfasen. Het verzoekschrift werd op 9 januari jongstleden ingediend, waarmee het alvast binnen de wettelijke termijn valt voor een mogelijke beroepsprocedure. Het regeringsbesluit verscheen op 11 november vorig jaar in het Staatsblad. De tegenstanders beroepen zich op vier fouten die zouden gemaakt zijn bij het tot stand komen van het besluit.

De procedure bij de Raad van State is niet echt een verrassing. Initiatiefnemer is Camiel Pessemier, stichter van de Vrije Sociale Werken en een invloedrijk liberaal. Als notoir tegenstander van de ringweg kondigde hij in mei vorig jaar al juridische stappen aan. “Ik voer in dit dossier gewoon consequent mijn voornemens uit”, geeft Pessemier als commentaar.

Zijn wellicht belangrijkste argument is dat er door de Vlaamse regering een machtsoverschrijding is gebeurd. Secundaire wegen moeten, volgens een dwingende bepaling in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), behandeld worden in provinciale ruimtelijke structuurplannen (PRS). In Vlaams-Brabant zit dat PRS nog maar in de fase van de discussienota’s.

Vertraging

Een Brussels advocaat gespecialiseerd in planologische procedures zal de zaak pleiten. Het actiecomité Ring Asse is niet betrokken bij de juridische demarche. Een van de mogelijke gevolgen van het beroep is dat de realisatie van de ringweg vertraging kan oplopen. Zodra een bouwvergunning voor fase 1 (station-Huinegem) wordt afgeleverd zou die al met een eenvoudig kortgeding kunnen geblokkeerd worden.

Overigens voorziet Asse in haar begroting dit jaar een kleine twee miljoen frank om mogelijke alternatieven voor de goedgekeurde ringweg te onderzoeken, evenwel op voorwaarde dat de uitvoering van de eerste fase hierdoor niet in het gedrang komt. Het bijkomend onderzoek is een politiek compromis omdat vooral fasen twee en drie vorig jaar op felle tegenstand stuitten. (RDS)