2001: Parkeren moet renderen

ASSE – De opbrengsten uit de Assese parkeermeters moeten dit jaar vier maal hoger liggen dan in 2000. De gemeente wil het geld aanwenden om het toekomstige gratis busvervoer te financieren. Tot het einde van de maand houdt de politie dagelijks een preventieve actie, maar vanaf 1 februari vliegen niet-betalers onverbiddelijk op de bon.

Het betalend parkeren is in Asse al enkele jaren een klucht. Elke Assenaar die zijn wagen in het centrum ticketloos achterlaat op een betalende plaats weet dat de kans dat hij gepakt wordt kleiner is dan winnen op de Lotto. Tot voor een paar jaar bedroeg het aantal controles op het gebruik van de parkeermeters gemiddeld twee per jaar, maar het niet-betalen werd twee jaar geleden zowat de algemene regel toen steeds meer oude parkeermeters defect raakten en niet meer hersteld werden. Bovendien raakte het in werking stellen van de nieuwe parkeerautomaten verwikkeld in een administratieve mallemolen.

Die laat-maar-waaien-politiek lijkt met het aantreden van het nieuwe bestuur voorbij. In de begroting van 2001 staat dat de parkeermeters tien miljoen frank moeten opbrengen, vier maal meer dan de werkelijke inkomsten in 2000. Sinds deze week voert de politie dagelijks preventieve acties om de ingedutte Assenaren duidelijk te maken dat het rijk van het gratis parkeren uit is. Burgemeester Van Haeleweyck en schepen van Mobiliteit Van Droogenbroeck laten er geen twijfel over bestaan dat vanaf 1 februari de politie de wagens zonder ticketje “op even regelmatige basis zal verbaliseren”.

“Enerzijds willen we eindelijk uitvoering geven aan het parkeerbeleid zoals dat in het Asses mobiliteitsplan werd goedgekeurd”, verduidelijkt Van Haeleweyck. “Dat komt neer op het stimuleren van het tijdelijk parkeren in het centrum en het verschuiven van het langdurig parkeren naar de rand. Wie gratis wil langparkeren kan dat reeds op de Hopmarkt, de Boekfos en de gloednieuwe parking aan het Gildenhof, maar we willen ijveren naar nog meer alternatieven.”

“Het betalend parkeren is bovendien niet bedoeld als gemakkelijke geldklopperij. Dit bestuur plant allerlei dienstverlenende initiatieven rond gratis openbaar vervoer, plus de uitbouw van het gemeentelijk fietspadennet. Om dat alles te financieren zal een correct innen van het parkeergeld meer dan nodig zijn.”

PIAF: de persoonlijke parkeermeter

Voor wie het gebruik van de parkeerautomaten ervaart als te omslachtig of te tijdrovend (dokters, thuisverplegers, bestellers..) heeft Asse PIAF ingevoerd, een persoonlijk parkeertoestelletje met chipkaart. Het gebruiksvriendelijke apparaatje, dat je in de wagen tijdens het parkeren gewoon aan de achteruitkijkspiegel haakt, vermindert automatisch de eenheden die vooraf op de (per gemeente verschillende) chipkaart werden opgeslagen.

Buiten de tijd die je spaart van het lopen naar de automaat, is het andere voordeel dat je slechts betaalt voor de werkelijk gebruikte parkeertijd. Nadeel is dat je per gemeente een aparte chipkaart nodig hebt en dat die kaarten momenteel niet heroplaadbaar zijn. Een kaart kost telkens 1.250 frank, zijnde 250 frank voor de kaart en 1.000 frank parkeergeld. Voor het toestel betaal je (eenmalig) tweeduizend frank. Het systeem – dat intussen al concurrentie kreeg – zou slechts in een dertigtal gemeenten of steden bestaan. (RDS)

Bewonersparkeren in Stationstraat

Na een lange administratieve lijdensweg werd begin dit jaar in de Assese Stationstraat het bewonersparkeren ingevoerd. Met een kaart van duizend frank mogen de bewoners in hun eigen straat oneindig parkeren. Om zo’n kaart te bekomen moesten ze wel aan enkele strenge voorwaarden voldoen. Zo kan de rechthebbende slechts een natuurlijke persoon zijn en moet hij in de Stationstraat zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Per wooneenheid wordt slechts één – aan een specifieke nummerplaat verbonden – kaart uitgereikt en bovendien mag de aanvrager of zijn medebewoners niet beschikken over een garage of parkeerplaats in een straal van vierhonderd meter rond zijn woning. De technische dienst berekende dat van de 58 wooneenheden in de Stationstraat er 36 in aanmerking kwamen voor de regeling. 25 van hen deden reeds een effectieve aanvraag. Het gemeentebestuur spreekt van een pilootproject dat bij voldoening kan uitgebreid worden naar andere straten. De Stationstraat heeft een gemengde woon- en handelsfunctie. (RDS)