2001: Pajotse gemeenten zonder site

In de antwoorden op een rondvraag bij de gemeenten die nog niet zelf op het web zat – op eentje na – een opvallende constante: allen beloven dit jaar een initiatief om communicatie met de burger via het Internet tot stand te brengen. De ene al wat ambitieuzer dan de andere. Een overzicht.

AFFLIGEM

De domeinnam www.affligem.be bestaat al een tijdje maar de site beperkt zich tot openingsblad met adres en telefoon van het gemeentehuis. Tegen 1 februari belooft het gemeentebestuur de start van een interactieve site met digitaal loket. Al het (voor de openbaarheid bestemde) nieuws uit de gemeenteraad en de colleges zal kunnen geraadpleegd worden.

ASSE

Ook www.asse.be is sinds de komst van de informatieambtenaar in opbouw. De eerste proeven draaien reeds intern, het verzamelen en uitwerken van de ideeën is nog volop aan de gang. Gehoopt wordt binnen een viertal maanden online te gaan. Asse ambieert een interactieve site die moet fungeren als een belangrijk communicatiemiddel.

BEERSEL

Bouwt in stilte aan site die binnen drie maanden tot leven zal komen. In stilte, want nog niemand weet hoever het staat of hoe de site er zal uitzien.

BEVER

Heeft de zaak in handen gegeven van de cultuurraad die werk maakt van een actualisering van het vademecum voor de burger, dat nadien ook via een website zal kunnen geconsulteerd worden.

GOOIK

In de begroting van 2001 is een half miljoen frank voorzien om de parel van het Pajottenland op het Net te lanceren. Concrete plannen of een streefdatum zijn er nog niet.

HERNE

Wil dit jaar starten met een site maar wacht nog een aantal voorstellen van website-bouwers af alvorens uit te maken hoe het inhoudelijk zal aangepakt worden en wat het zal mogen kosten.

LENNIK

Met Internet-specialist Eddy Warrand als aanwinst in het pas geïnstalleerde college belooft de gemeente hier een supersnelle inhaalbeweging. Een eerste versie van www.lennik.be zal reeds binnen twee maand te bezoeken zijn.

LIEDEKERKE

Koestert vrij ambitieuze plannen om tegen het einde van het jaar met een zeer interactieve website uit te pakken. Alle mogelijke vormen van interactie met de burger worden thans met externe hulp in kaart gebracht. “We willen vooral geen rap in mekaar geflanste website. Om ze dagelijks te kunnen aanpassen en te vermijden dat er voortdurend oude rommel blijft staan, is echter een hele aanpassing van de interne organisatie nodig en dat willen we grondig doen. De site moet meteen dat waw-gevoel geven”, aldus secretaris Mertens, die nog meegaf dat de burger voorlopig bitter weinig gebruik maakt van de reeds langer bestaande mogelijkheid om naar het gemeentehuis te e-mailen.

PEPINGEN

De oppositie maakte van een website een verkiezingsthema, de meerderheid heeft het in haar nieuwe beleidsplan overgenomen. Pepingen voorziet hiervoor dit jaar een budget van 600.000 frank, aankoop van een eigen server inbegrepen. Startdatum nog niet bekend.

ROOSDAAL

Plant de start van haar eigen gemeentelijke webstek ergens in de komende lente, samen met de start van het vernieuwde – en vanaf dan maandelijkse – magazine. De gemeente voorziet een half miljoen frank voor de ontwikkeling van een site die ook elektronische post zal mogelijk maken.

SINT-GENESIUS-RODE

Heeft slechts een symbolisch bedrag ingeschreven voor een website en koestert dus nog geen concrete plannen. (RDS)