2001: Nu ook belasting op GSM-stations

ASSE – De Vlaams-Brabantse gemeente Asse voert een lokale belasting in op relais-stations voor telecommunicatie, ofte GSM-antennes. Daarmee worden voor het eerst in België ook de zendstations en niet enkel de masten geviseerd. GSM-operator Proximus laat alvast weten niet akkoord te gaan.

Door de GSM-stations te belasten gaat Asse een stuk verder dan andere gemeenten. Een belasting op masten is eventueel nog deelbaar omdat ze gemeenschappelijk kan dienen voor meerdere operatoren. In Asse staan er slechts een viertal GSM-masten, het aantal relais-stations van de drie operatoren samen loopt echter op tot vijftien. Vermenigvuldigd met honderdduizend frank per station scheelt dat ruim een miljoen frank in de gemeentekas.

De gemeente motiveert het nieuwe belastingreglement met het argument dat de GSM-stations als milieuonvriendelijk en landschapsverstorend worden ervaren. De belasting moet de ontwikkeling sturen en de hinder compenseren.

“Het is de eerste maal dat ik dit hoor, maar het lijkt me verder een variatie op hetzelfde thema”, reageert Luc De Groote van Proximus. “Ons standpunt is bekend: deze belasting is discriminerend omdat ze enkel geldt voor GSM-operatoren. Bovendien betaalden we negen miljard frank voor onze licentie. Onze houding zal dus dezelfde zijn: we betalen de belasting, maar we vechten het besluit onmiddellijk aan bij de Raad van State. Daar zijn al meerdere zaken tussen operatoren en gemeenten hangende, maar er is nog geen enkele uitspraak geweest.” (RDS)