2001: Kopen om te slopen

ASSE – De gemeente Asse heeft in haar ontwerpbegroting bedragen ingeschreven voor de aankoop van het voormalige Unic-gebouw en voor de verwerving van zaal ’t Smis. Beide panden zijn evenwel bedoeld voor de sloop in functie van het Hopmarkt-project. Of het in beide gevallen ook snel tot een echte aankoop komt is nog geen uitgemaakte zaak.

Het gebouw aan het Gemeenteplein waarin zich tot voor een paar maanden het warenhuis Unic bevond kwam al even ter sprake toen raadslid Etienne Keymolen voorstelde om het te huren als tijdelijk onderdak voor de bibliotheek. De meerderheid vond dat idee echter maar niets. Intussen toonden reeds enkele bedrijven interesse in het pand. Een bekende winkelketen van huishoudapparaten onderzocht de mogelijkheid voor een vestiging, maar het verouderde gebouw werd uiteindelijk afgekeurd. Een andere ondernemer wou het verbouwen tot kantoorruimte, maar ook diens interesse lijkt weggeëbd.

Vreemd genoeg is Asse niet geïnteresseerd in het pand om het te gebruiken, wel om het af te breken en aldus een bijkomende, zij het wat smalle doorgang naar de Hopmarkt te creëren. In de ontwerpbegroting werd voor het gebouw zestien miljoen frank ingeschreven, dat is met registratie- en notariskosten inbegrepen. De vraagprijs van de eigenaar zou naar verluidt al gezakt zijn van 18 naar 13,8 miljoen frank, maar dat is nog steeds hoger dan de schattingsprijs van de ontvanger van Registratie en Domeinen. Die vindt het goed in zijn huidige staat slechts twaalf miljoen frank waard.

Hopmarkt

Voor de aankoop van zaal ’t Smis staat dan weer twintig miljoen frank ingeschreven. Deze zaal is nog steeds eigendom van de erfgenamen van Jules Heylens. De gemeente huurt de zaal voor bijna een miljoen frank per jaar. De zaal vormt zowat de laatste belangrijke hinderpaal voor het omvangrijke Hopmarkt-project (zie Het Nieuwsblad van 30 november 2000), een van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe gemeentebestuur. Alle andere noodzakelijke eigendommen op deze site werden de voorbije jaren al verworven door de gemeente.

Het is nog niet bekend of de familie in het bod geïnteresseerd is. Burgemeester Van Haeleweyck onderhandelt met de erfgenamen. Dat ook hier de gemeente de aankoop van de zaal enkel plant met de bedoeling ze plat te gooien verbaast dan weer niet. In het nieuwe Hopmarkt-concept is immers geen plaats meer voor een feestzaal, zeker niet nu het nieuwe cultuurcomplex, met aparte fuifzaal, concrete vorm krijgt. Die nieuwe tempel komt in de tuin van het oud-gasthuis, eveneens aan het Gemeenteplein. De bouw ervan zou nog dit jaar van start moeten gaan. (RDS)