2001: Heilig Hart haalt wereldfaam in huis

ASSE/AALST – Het is een statistisch feit dat veertig van de zowat honderd genodigden die vanavond de academische zitting bij de officiële opening van de dienst hartbewaking in het AZ Heilig Hart in Asse bijwonen, ooit nog zelf als patiënt op deze dienst zullen belanden. Want zoveel procent van de mensen sterft vandaag aan hart- en vaatziekten. Met de uitbouw van het nieuw cardiologisch centrum haalt het Asses ziekenhuis echter ook wereldfaam uit Aalst in huis. Het verhaal van een succesvolle samenwerking.

Als er vandaag meer dan ooit mensen sterven aan hartfaling dan moet je dat – hoe ironisch het ook mag klinken – toeschrijven aan de grote vooruitgang in de geneeskunde. Omdat bijna alle andere kwalen steeds beter behandelbaar zijn worden mensen almaar ouder, zodat uiteindelijk het hart het pas als laatste begeeft.

Dat het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst op gebied van cardiologie tot ’s werelds beste behoort, was al genoegzaam bekend nog voor koning Albert er vorig jaar een dringende hartoperatie onderging. Het ziekenhuis had ook al langer een duidelijke visie op hoe het in de ruimere regio de gezondheidszorg een kwalitatieve stimulans wou geven. Maar in een tijd dat het aantal ziekenhuisbedden aan zeer strikte regels is gebonden, was de enige mogelijkheid om dat doel te bereiken samenwerking zoeken met andere ziekenhuizen. Zo kreeg het fusieziekenhuis Heilig Hart Asse-Ninove eind ’97 de vraag uit Aalst om de krachten te bundelen.

“Het waren vaak moeizame onderhandelingen, maar de visie die daardoor groeide maakt dat het resultaat goed is voor iedereen, met de patiënt op kop”, vatten algemeen directeur Staf De Cauwer en voorzitter van de raad van beheer Etienne Stallaert het groeiproces samen. “Belangrijk is dat vandaag alle neuzen, zowel bewindvoerders als geneesheren, meer dan ooit in dezelfde richting wijzen. We hebben dan wel harakiri moeten plegen op vlak van het aantal bedden, maar evengoed is in de Vlaamse westrand van Brussel nu de grote leemte die er bestond op vlak van cardiologie ingevuld met een team waarvan de faam buiten kijf staat. De grote aantallen die zich reeds aanbieden bewijzen dat de samenwerking een succesformule is die rolt.”

Het moderniseringsproces van het AZ Heilig Hart is met de nieuwe eenheid nog lang niet afgelopen. In de nabije toekomst zal een lichte verschuiving merkbaar zijn naar minder heelkunde en meer diagnostiek. Naast plannen voor een nieuw dagziekenhuis is er al zekerheid dat er een nieuwe dienst komt met zes bedden voor palliatieve zorgen. In de diensten spoedgevallen en consultaties zijn de verbouwingswerken thans volop aan de gang, in de volgende etappe is het de beurt aan de dienst orthopedie. De ziekenhuisadministratie, die voorheen huisde in de vleugel van het nieuwe cardiologisch centrum, kreeg onderdak in het huis Stas, aan de overzijde van de tuin.

Visgraat waakt over harten

De ultramodern ogende nieuwe cel hartbewaking in Asse overtreft op een aantal gebieden de dienst in het Aalsterse moederhuis. Omdat de ontwerpers helemaal van nul mochten beginnen kon de nieuwe eenheid – terend op de in Aalst opgebouwde knowhow – uitgaan van een functioneel ideaalbeeld. Men hanteerde daarbij het visgraatsysteem: zes van de dertig bedden kunnen vanuit één positie tegelijk bewaakt worden, zowel visueel als met een centrale computer. Via het netwerk doet die computer overigens continu de gezamenlijke ritmeobservatie van 16 bedden.

Het cardiologisch centrum heeft natuurlijk een satellietfunctie, zodat patiënten die meer gespecialiseerde onderzoeken moeten ondergaan probleemloos naar de Aalsterse campus kunnen worden overgebracht. Omdat de drie in Asse werkende cardiologen ook halftijds in Aalst actief blijven gaat de persoonlijke band tussen de cardioloog en zijn patiënt toch niet verloren. De polikliniek in Asse werd desalniettemin uitgerust met de modernste apparatuur voor de klassieke diagnostiek (elektrocardiogram en aanverwanten) en de functionele diagnostiek (pacemakers, inspanningsproeven,..). (RDS)

AZ Heilig Hart in cijfers

In het AZ Heilig Hart werken (alle deeltijdsen inbegrepen) 380 personen, waarvan 70 dokters. Het ziekenhuis telt 186 bedden, onder te verdelen in psychiatrie (30), geriatrie (24), materniteit (15), pediatrie (15) en heelkunde (61). De 41 resterende bedden, waaronder de 30 voor cardiologie, behoren tot de interne dienst. Het jaarlijks budget van het Asses ziekenhuis bedraagt 1,2 miljard frank. Zeventig procent daarvan gaat naar lonen. Met de nieuwe dienst hartbewaking is een investering van 80 miljoen frank gemoeid, zowel aan verbouwingen als apparatuur. (RDS)

“Dokters zijn parallelmanagers geworden”

Het Asses cardiologisch team bestaat naast algemeen coördinator Erik Andries uit de dokters Jan Leeman (zoon van die andere Assese dokter/schrijver Leeman) en Eric Wyffels. Dat beiden niet exclusief in Asse werken maar ook halftijds in Aalst aan de slag blijven heeft een belangrijke reden. “Dokters zijn vandaag totaal betrokken bij de volledige werking van een ziekenhuis, het zijn zelfs parallelmanagers geworden”, verzekert directeur De Cauwer.

“Zeker op een dienst als cardiologie is het nodig dat de geneesheren voltijds en exclusief aan het ziekenhuis verbonden zijn. Ze hoeven er geen privépraktijk meer op na te houden. Maar er staat dan ook apparatuur op wereldniveau te hunner beschikking, dat tevens sneller vernieuwd wordt dat een private arts zich zou kunnen veroorloven. Elke van de dertien cardiologen in het gezamenlijke team van Aalst en Asse moet zich continu bijscholen. Het komt er rekenkundig op neer dat drie van de dertien dokters permanent met research bezig is. Het spreekt voor zich dat zoveel kennis ook op beleidsniveau nuttig dient aangewend.” (RDS)