2001: Franstalige reclame in Vlaamse cultuurkrant

ASSE – Raadslid Etienne Keymolen (Samen) was op de gemeenteraad niet te spreken over drie tweetalige advertenties die vorige week verschenen in de huis-aan-huis bedeelde cultuurkrant van het CC Den Horinck. Het krantje werd gemaakt door een uitgeverij uit Turnhout, waarbij deze zelf de reclames ronselde en het cultureel centrum teksten en foto’s leverde.

“Bij het opstellen van het contract heb ik nog nadrukkelijk het gebruik van het Nederlands als enige taal laten opnemen”, antwoordde cultuurschepen Vic De Boeck. “De proefdruk die ons ter controle werd voorgelegd bevatte enkel de culturele teksten. Ook wij hebben dus pas nadien vastgesteld dat er tweetalige advertenties instonden, waarna de directrice onmiddellijk per brief een verwittiging verstuurde aan de uitgever. Als het probleem zich nog eens voordoet zullen we onze conclusies trekken.” (RDS)