2001: Foutloos parcours bij installatie gemeenteraad

ASSE – De nieuwe VLD-CVP-SP-meerderheid van Asse werd gisterenvoormiddag probleemloos geïnstalleerd. De verkiezing van de schepenen verliep geheel volgens het geplande scenario.

De pas aangestelde burgemeester Michel Van Haeleweyck moest wel de eerste vijf minuten volpraten omdat het jongste VLD-raadslid, Yoeri Vastersavendts, met enige vertraging (en met kleine oogjes) arriveerde. Zoals bekend kan de nieuwe meerderheid met 15 op 29 raadsleden zich geen enkele laatkomer of afwezige permitteren.

Van Haeleweyck maakte van de gelegenheid gebruik om zijn goede voornemens in de verf te zetten. Met zijn pleidooi voor een dialoog met alle fracties, bevolking en diensten en zijn stellige overtuiging dat transparantie, objectiviteit en inspraak automatisch moeten leiden tot een beter bestuur anticipeerde de nieuwe burgemeester gelijk op de kritische nieuwjaarsbrief van oppositieraadslid Etienne Keymolen (Samen).

De zes schepenen – Koen Van Elsen (CVP), André Van Droogenbroeck (SP), José van Laecken (CVP), Vic de Boeck (CVP), Rik De Baerdemaeker (CVP) en Dirk Van den Bossche (VLD) – werden elk met de niptste meerderheid verkozen. De tegenkandidaten (respectievelijk Maria Le Rut, Keymolen, Willy Michiels, Francis Van Rompaey, Peter Verbiest en Godelieve Leemans) haalden op Van Rompaey na elk veertien stemmen.

Dat Agalev’er Van Rompaey niet op de stemmen van de drie verkozenen van het Vlaams Blok kon rekenen verbaast natuurlijk niet. In de wandelgangen werd echter vernomen dat de verdeeldheid binnen de oppositie een streep trekt door een plan van Samen om het de meerderheid moeilijk te maken bij de verkiezing van de OCMW-leden. Door de anciënniteitsregel en de beperking dat maximaal drie gemeenteraadsleden in de OCMW-raad mogen zetelen bestaat de theoretische mogelijkheid om VLD-raadslid en kandidaat-OCMW-voorzitter Eddy Conruyt te verplichten zijn mandaat als raadslid op te geven.

Bij de aanvang van de gemeenteraad deelde de secretaris ook mee dat bij de Raad van State een procedure aanhangig is tegen de geldigverklaring door de bestendige deputatie van de verkiezingen. Die procedure (tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken) werkt echter niet opschortend. Initiatiefnemer van het beroep is de niet-verkozen Samen-kandidaat Francis Wenes, die op het kiesscherm foutief stond aangeduid als Wenes. (RDS)