2001: Burgemeester bemiddelt in fuifgeschil

ASSE – Burgemeester Van Haeleweyck zal binnen de acht dagen vertegenwoordigers van de vzw Pro Animo en de KSA-Walfergem bij zich roepen om een oplossing te zoeken in het geschil over wie het voorrecht heeft om zaal ’t Smis te mogen huren op eindejaar, 31 december 2001. In onze krant van maandag berichtten we dat de KSA zich door het gemeentebestuur gediscrimineerd voelt omdat Pro Animo al enkele jaren een exclusiviteit geniet op de meest lucratieve fuifdatum van het jaar.

Tijdens het door de KSA’ers bijgewoonde debat op de gemeenteraad weigerde Van Haeleweyck de verdediging van Pro Animo op zich te nemen. Daarmee week de toon van het gemeentebestuur opmerkelijk af van de eerdere discussies over dit wat gevoelige dispuut tijdens de vorige CVP-VLD-coalitie. Van Haeleweyck wil, afhankelijk van het aantal gegadigden voor de gegeerde datum, eerst zoeken naar praktische oplossingen. Hij nodigde Peter Verbiest en Pieter-Jan Wijnant (Samen), die de verdediging van de KSA op zich namen, uit om mee te denken aan een nieuw en billijker huurreglement voor zaal ’t Smis. (RDS)