2000: Zeppelin-loods opnieuw met echte Zeppelin?

De provincie Vlaams-Brabant kijkt met een bang hartje uit naar de klassering van de oude Zeppelin-loods in Relegem. Een beschermingsbesluit zit eraan te komen en dat zou wel eens zwaar op de maag kunnen liggen. “Zullen we dan opnieuw een Zeppelin moeten kopen?” vraagt gedeputeerde Lieve Eeckelaers ironisch.

Vorige maand werd in Asse het openbaar onderzoek naar de bescherming door Monumenten en Landschappen van de oude loods in de Eckstein-kazerne afgesloten. Dat onderzoek verliep met horten en stoten want bij een eerste poging in april vorig jaar bleek op de plannen verkeerdelijk het vlakbij gelegen Bomaco-gebouw aangeduid. In september kreeg de gemeente de verbeterde versie en volgde een nieuw onderzoek. Er kwamen, zoals verwacht, geen bezwaarschriften. De gemeentelijke administratie vindt een klassering echter niet nodig en leverde een ongunstig advies af. Het is nu aan de Koninklijke Commissie van Landschappen om een uiteindelijk advies aan de minister te formuleren. Een definitieve beslissing wordt in maart of april verwacht.

Het initiatief voor de bescherming van de laatste Belgische Zeppelin-loods kwam van Michaël De Cremer, een student architectuur. Die vond dat de loods, die in vroege jaren ’20 door professor Picard werd gebruikt voor stratosferisch onderzoek als industrieel erfgoed en vanwege haar unieke architectuur bescherming verdiende. Monumenten en Landschappen was eenzelfde mening toegedaan en plaatste de loods prompt op de lijst van te beschermen gebouwen.

Haviland

Bij de provincie reageerde men verrast door het initiatief. Vlaams-Brabant had het voormalige legerterrein integraal aangekocht voor haar vormingsinstituut PIVO, maar met de bedoeling bepaalde stukken verder te verkopen. Een deel zal in de komende maanden door de gemeente Asse worden aangekocht met het oog op een containerpark en een werkliedenloods. Een ander deel, de strook langs de Kranenberg, gaat naar Haviland die er nieuwe industriegronden wil laten aansluiten op de bestaande industriezone. Precies op dat stuk staat echter ook de bewuste Zeppelin-loods. Als de loods beschermd wordt is Haviland niet meer geïnteresseerd. Bij de provinciale deputatie vraagt men zich af hoe het verder moet.

“Een restauratie van de loods zal tussen de 50 en de 80 miljoen frank kosten” liet gedeputeerde Lieve Eeckelaers berekenen. “Dat is niet onoverkomelijk, gelet op de subsidie van 60 procent. Maar de vraag is: welke bestemming geef je aan die loods? De originele bestemming, voor een Zeppelin dus? Dan lijkt me vandaag zo’n uitgave niet verdedigbaar. Wij willen als provinciale overheid beslist geen cultuurbarbaren zijn, maar we pleiten toch voor een beetje realisme. We hebben bij de inspecteurs die hier geweest zijn dan ook aangedrongen om de mogelijkheid open te laten er eventueel een auditorium, vergaderzalen of een cafétaria te mogen inrichten.”

“Op die manier kan de loods nog een nuttige functie gegeven worden die kadert in de totaliteit van het domein en het vormingsinstituut. Is dat niet het geval, dan zit er niets anders op dan aan de deputatie voor te stellen een echte Zeppelin aan te kopen” besluit Eeckelaers met een kwinkslag.

Eeckelaers vraagt zich ook af waarom de provincie als eigenaar van de loods niet werd aangeschreven dat er een openbaar onderzoek liep voor de bescherming van de loods.