2000: Verenigingen ruimen Asses zwerfvuil

Zaterdag waren in Groot-Asse tientallen mensen in het getouw tijdens een gemeentelijke opruimactie van zwerfvuil. Vijf verenigingen, Galm, KSA Walfergem, KWB Terheide, VKSJ Terheide en het wijkcomité Wilgendaal (Zellik) leverden samen zo’n 70 vrijwilligers. De Assese milieudienst zorgde voor de coördinatie en de logistieke hulp. Zowat driekwart van de straten op het ruime grondgebied (net geen 5000 hectare) kreeg een veegbeurt.

“Met nog een paar tientallen mensen meer hadden we heel Groot-Asse kunnen aandoen”, stelde een tevreden Rik De Baerdemaeker, de milieuschepen voor wie een laars geen vreemd schoeisel is. “Het viel me op dat er langs onze wegen naast de steeds terugkerende drankblikjes en lege sigarettenpakjes veel brokstukken van ongevallen achterblijven. Wat ik ook geleerd heb is dat mensen zouden moeten aangemoedigd worden om eens meer voor eigen stoep te vegen. Het aantal inwoners dat daar niet naar omziet ligt veel te hoog. Ik ga aan de milieuraad voorstellen om op dat vlak meer te sensibiliseren.”(RDS)