2000: Tegenstanders ringtracé organiseren zelf infoavond

Het actiecomité dat zich kant tegen het voorgestelde ringtracé in Asse organiseert volgende woensdag een infoavond met debat over dit actuele en omstreden onderwerp. De initiatiefnemers beogen echter een objectieve en serene benadering. Ook het gemeentebestuur werd uitgenodigd, maar die houdt haar antwoord nog in beraad.

De infoavond, op woensdag 26 januari om 20 uur in zaal De Bloeyende Wijngaerd op de Markt in Asse, komt er volgens het actiecomité omdat het gemeentebestuur zelf geen initiatief neemt en men vindt dat het publiek er recht op heeft. Koen Diegenant, een buitenstaander, werd aangetrokken als moderator van de avond.

De oppositie tegen het voorliggende ontwerp van ringtracé lijkt intussen allerminst tanend. Een collectief bezwaarschrift met petitie haalde moeiteloos de beoogde 2000 handtekeningen en 110 van de 120 handelaars in Asse-centrum verklaarde zich solidair tegenstander. Een actiecomité, gedragen door een 25-tal mensen, heeft ondertussen vorm gekregen. De centrale figuren zijn Edwin Jacobs, Jo De Wolf, Willy Esselens, Marc Vandeweerdt, Luc Cassiman en Albert Van der Slagmolen. “Het gaat beslist niet alleen om mensen die lijden aan het NIMBY-syndroom (not in my backyard, niet in mijn achtertuin)” verklaart Jo De Wolf, “want een meerderheid is geen belanghebbende in deze zaak. Zij vragen alleen dat de gemeente en de Vlaamse regering geen zinloze plannen zouden steunen.”

Geen uitstel

Het actiecomité is niet tegen een ring an sich, enkel tegen het tweede en derde deel van het huidige voorstel van tracé. Zoals bekend ziet men het tweede deel liever eindigen aan de Wijndruif en niet, zoals nu, aan de Kalkoven op slechts 150 meter van de Nieuwstraat. “Ons alternatief is een tracé van de minste schade” aldus De Wolf. “De voorbije 60 jaar werden in Asse al heel wat ringplannen voorgesteld maar die werden steeds politiek de nek omgedraaid en vrij snel nadien volgebouwd. Ons plan is de allerlaatste mogelijkheid op een tracé zonder gezinnen te onteigenen of voor extra overlast te zorgen. Slechts twee leegstaande woningen moeten eraan geloven. Het kerkhof en de verkaveling Krokegemseweg kunnen blijven, in tegenstelling tot wat sommigen zouden beweren. Maar deze beslissing mag niet meer worden uitgesteld, anders wordt misschien ook dat tracé volgebouwd.”

Subcentra

Bovendien zijn de meeste gronden eigendom van of in pacht bij landbouwer Willy Esselens die, liever dan zijn twee landbouwbedrijven te zien sneuvelen in het huidige voorstel, het alternatieve voorstel voluit steunt.

Op de infoavond zal zeker de Assese centrumfunctie aan bod komen. Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen moet Asse uitgroeien tot een klein stedelijk centrum. “Binnen de beperkte centrumoppervlakte die zal ontstaan door het ringtracé wordt dat onmogelijk” stelt Edwin Jacobs. “Men voorziet een verhoogde aanwezigheid van diensten, maar daar is geen plaats meer voor. Ook de functies winkelen en wonen worden van mekaar afgesneden. Dat is niet alleen dodelijk voor de winkels, buiten het centrum gaan er allerlei subcentra ontstaan. Dit ringtracé betekent een planologisch doodvonnis over Asse.”

Het gemeentebestuur van Asse laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken al is het de verwachting dat de GVP-VLD-meerderheid eerstdaags met een standpunt naar buiten zal treden. Of men de uitdaging van een open debat zal aangaan wordt pas in de komende dagen beslist.

Grondspeculatie rond ring begint al

“Gelet op geplande ringweg en ligging een opportuniteit in Asse-centrum.” Dit zinnetje dook afgelopen weekend op in een advertentie van een Asses immboliënbureau waarin een bouwgrond van 31,6 are op de grens van de Assesteenweg en Huinegem te koop wordt aangeboden. Omdat men besefte dat de grondspeculatie in de buurt van de nieuwe ringweg één van de grote gevaren dreigde te worden, lieten alle instanties vooraf duidelijk verstaan dat men langsheen het tracé geenszins zal mogen bouwen. Het betrokken koopje, met een straatbreedte van 45 meter, ligt echter vlakbij het geplande ontsluitingsknooppunt met de industriezone van Bollebeek-Mollem, dat is net buiten het tracé en dus ideaal voor een benzinestation of een grote handelszaak. Navraag leerde dat dit perceel al vele jaren op een koper wacht. De prijs, 9,5 miljoen frank of 3.000 frank per vierkante meter, ligt in de buurt van de huidige grondprijzen in de regio. (RDS)