2000: Sint-Martinusparochie verwelkomt nieuwe pastoor

Zondag 23 januari vindt in de Assese Sint-Martinuskerk de feestelijke aanstelling plaats van pastoor Frans Van Aerschot. De 50-jarige Leuvenaar volgt pastoor Eugeen Costermans op die enkele maanden geleden met pensioen ging.

De aanstelling, om 10.30 uur, gebeurt symbolisch met de overhandiging van de sleutel van de kerk, achteraan in het portaal. Dat gebeurt door de voorzitter van de kerkraad, Willy Delvaux. De eerste mis van de nieuwe pastoor zal worden opgeluisterd door het gemengd Sint-Martinuskoor onder leiding van pater Gaby Willems. Ook de harmonie De Gilde onder leiding van dirigent Luc De Vleesschhauwer brengt drie muzikale bijdragen.

Frans Van Aerschot was tot onlangs dorpsherder in de Katharinaparochie in Sint-Katherina-Lombeek en de Sint-Michelparochie in Hekelgem. Beide parochies werden uitgenodigd om zijn aanstelling in Asse bij te wonen. Die aanstelling kwam er dankzij de Ternatse deken Jef De Ridder. Nadat het bisdom had laten weten dat het zelf geen pastoor kon aanstellen besliste De Ridder de dekenijen anders te verdelen. Van Aerschot zal in de toekomst ook instaan voor de missen in de parochie Heilige Familie in Asbeek. De nieuwe pastoor maakt nog tot zaterdag een 10-daagse reis door Chili. (RDS)