2000: Nieuwe pastoor verwelkomd in Asse

De Assese Sint-Martinuskerk liep gisteren helemaal vol voor de verwelkomingsmis van pastoor Frans Van Aerschot. Waar een nieuwe dorpsherder in vroeger tijden door de parochianen aan de grens van een dorp werd opgewacht, gebeurde de verwelkoming gisteren gewoon achteraan in het portaal van de kerk. De voorzitter van de kerkraad, Willy Delvaux, overhandigde de nieuwe pastoor symbolisch de sleutel.

In zijn eerste mis, die werd opgeluisterd door de harmonie De Gilde en het Sint-Martinuskoor, vertelde hij onder meer over zijn vroegere missiewerk in Chili, waar hij de voorbije dagen trouwens op bezoek was. Uit Sint-Katherina-Lombeek en Hekelgem, zijn vorige parochies, was volk afgezakt om de pastoor “af te geven”. Dinsdagavond om 20 uur organiseert Van Aerschot in zaal Emmaüs een kennismakingsavond met alle parochiale organisaties van Asse-centrum. (RDS)