2000: Nieuw integratiecentrum van start in Zellik

Met de start van het nieuwe jaar opende in Zellik ook de vijfde (en laatste) afdeling van het Provinciaal Integratiecentrum van Vlaams-Brabant. Het Steunpunt Zellik neemt de resterende blinde vlek weg in een netwerk van centra die ondersteunend werk leveren bij de verschillende projecten om migranten volwaardig te laten deelnemen aan de plaatselijke samenleving. Ook in de pas gestarte regularisatiecampagne van de regering reikt het Steunpunt een helpende hand.

Het Provinciaal Integratiecentrum (PRIC) Vlaams-Brabant is een uitloper van een Vlaams decreet uit 1998. Het PRIC coördineert het minderhedenbeleid in de provincie. De bestaande lokale initiatieven PIN (Halle), MiKST (Vilvoorde) en Cleynaerts (Diest) varen sinds nieuwjaar onder provinciale vlag, terwijl voor Zaventem en Zellik onlangs aanvullende regionale steunpunten werden opgezet.

Het Steunpunt Zellik, met lokaal op de Brusselsesteenweg 638, is niet toevallig gekozen. Met 1.107 niet-Belgen op 27.945 inwoners in Groot-Asse (cijfers van 1 januari 2000) scoort de gemeente niet zo uitzonderlijk hoog. Maar het gros van die vreemdelingen woont in Zellik, met een grote concentratie in het Breugelpark. In de plaatselijke vrije kleuterschool en de gemeentelijke lagere school is ongeveer de helft van de kinderen anderstalig.

Colette Coninckx is de provinciaal ambtenaar die zich over het lokaal punt in Zellik ontfermt. “Maar gelukkig niet alleen”, verduidelijkt ze. “Een stuurgroep begeleidt het geheel. Er zitten nu al afgevaardigden in van de Zellikse parochiale groep Samenleven, de vreemdelingendienst van de gemeente, de Assese jeugddienst, het centrum basiseducatie De Springplank, de VDAB, Kind en Gezin en het OCMW. Naderhand moeten ook het lokale onderwijs en natuurlijk de doelgroep zelf, de migranten, vertegenwoordigd worden. Die laatste zijn echter de moeilijkste want binnen die zeer gevarieerde groep mensen bestaan, hier in Zellik althans, geen migrantenorganisaties.”

Interactie

“Het Steunpunt is er in de eerste plaats voor de hulp aan initiatieven die integratie van migranten willen bevorderen” gaat Coninckx verder. “De ondersteuning situeert zich enkel op inhoudelijk en organisatorisch vlak. En er is duidelijk behoefte aan samenwerking en interactie, merk ik aan de reacties. Ik heb al heel wat contacten gelegd in het Zelliks maatschappelijk leven en die verlopen zeer positief. Uiteindelijk moet er een netwerk groeien waardoor migranten haast automatisch integreren in de plaatselijke gemeenschap.”

Op zes vlakken worden projecten opgestart, telkens met duidelijke objectieven. Ze situeren zich in het onderwijs, het welzijn, het onthaal van nieuwkomers, sensibilisatie en vrijetijdsbesteding, de betrokkenheid van de lokale besturen en het organiseren van open overleg tussen de etnisch culturele minderheden in Zellik.

Permanentie

Ook in de eenmalige regularisatie van vreemdelingen is voor het nieuwe Steunpunt vanuit de Vlaamse Gemeenschap een taak weggelegd. “We hebben in samenwerking met het Welzijnshuis (in de Frans Timmermansstraat) een permanentie opgezet” laat Colette Coninckx nog weten. “Op die manier vinden deze mensen een aanspreekpunt dat hen kan adviseren, doorverwijzen of helpen bij het invullen van de dossiers. Maar het Steunpunt is er niet voor individuele hulpverlening. Onze hulp bij deze regularisatie is een eenmalige actie.”

  • Steunpunt Zellik, Brusselsesteenweg 638, 1731 Zellik. Telefoon 02-466.41.69. e-mail: cconinck@vl-brabant.be