2000: Meester De Valck overleden

Woensdag overleed in het rusthuis Sint-Carolus in Sint-Katherina-Lombeek op 89-jarige leeftijd Assenaar Albert De Valck. Meester De Valck behoorde met de (reeds overleden) meester Pletinckx tot de grote generatie onderwijzers van de Assese gemeenteschool die nog door iedereen met ontzag werd aangesproken. Op het einde van zijn onderwijscarrière werd hij directeur van het Koninklijk Atheneum van Vilvoorde. Als voorzitter van de Assese oud-strijders, De Valck vocht in de Tweede Wereldoorlog, zette hij zich onverdroten in voor het lot van teruggekeerde krijgsgevangenen.

Als onderwijzer waakte hij erover dat hun dossiers voor uitkeringen in orde kwamen. De oud-strijders van Asse werden onder zijn leiding een bloeiende bond en hij waakte als geen ander over de plaatselijke 11 november-herdenkingen. Enkele jaren geleden werd hij nog gehuldigd bij zijn 60-jarig huwelijksjubileum met Jeanne Van Achter. Zij woonden samen in de Stationstraat, maar de laatste twee jaar ging zijn gezondheid achteruit en verbleef hij in het rusthuis. De uitvaart van meester De Valck vindt woensdag 19 januari om 11.15 uur plaats in de Sint-Martinuskerk in Asse. (RDS)