2000: Klantenbureau Iverlek versneld weg uit Asse?

Het klantenbureau van Iverlek/Electrabel op het Gemeenteplein in Asse verdwijnt misschien reeds eind februari. Het huurcontract voor de vleugel van het Oud-Gasthuis loopt af, de gemeente wil er de jeugddienst huisvesten. Bij Iverlek bekijkt men volop hoe men in de nabije toekomst de klantenservice gaat organiseren.

De nutsmaatschappij Iverlek/Electrabel huurt van de gemeente de enige gerestaureerde vleugel van het Oud-Gasthuis, gelegen langs de straatkant. Drie bedienden verzorgen er de klantendienst voor de inwoners van Asse, Londerzeel en Opwijk. De vleugel, die ook dient als uitvalsbasis voor de commerciële vertegenwoordigers, beschikt naast ruime burelen ook over twee mooie vergaderruimten op de eerste verdieping. Dat de gemeente de vleugel in de toekomst zelf zou inpalmen stond reeds min of meer vast. Nu heeft Asse deze intentie formeel bevestigd in een schrijven aan de nutsmaatschappij.

“Het huurcontract loopt inderdaad eind februari definitief af” bevestigt Guy Hanssens van Iverlek. “Een beslissing wat er met het Assese klantenbureau gaat gebeuren is er evenwel nog niet. We overleggen daarover volop met onze partners, onder meer TMVW voor wie we de opneming van de waterstanden verzorgen. Alle mogelijkheden zijn nog open. Zo zouden we, net als Belgacom, tijdens de dinsdagse markt een zitdag kunnen organiseren of we sturen de mensen naar ons klantenbureau in de Maurits Sacréstraat 23 in Merchtem. Maar het kan nog evengoed dat we in Asse een kleiner bureel huren. In elk geval zullen we een uitgebreide informatiecampagne starten om onze klanten in te lichten.”

Cultureel hart

Een eventueel vertrek van het Assese klantenbureau zou alvast in tegenspraak zijn met de dienstenfunctie die Asse zich graag wil aanmeten. De nieuwe bestemming van de Iverlekvleugel is al wel bekend. De jeugddienst, waarvan bekend is dat die erg krap zit in de Bergestraat, zal er in de nabije toekomst haar intrek nemen.

Meteen wordt duidelijk dat de site van het Oud-Gasthuis voorbestemd is om het toekomstig kloppend hart van cultureel Asse te worden. Voor de restauratie van de linkervleugel en de kapel, op de hoek Gemeenteplein-Huinegem, werd voor dit jaar 50 miljoen frank ingeschreven. Het verbouwingsdossier is in handen van Haviland en het is de verwachting dat de werken nog dit jaar starten. In de tuin komt zoals bekend een nieuwbouw voor een bibliotheek, een cultuurzaal en wellicht een fuifzaal. Een studiebureau uit Gent tekent momenteel de plannen daarvan.

In het licht van dit “hart” is het vanzelfsprekend dat het gemeentebestuur snel komaf wil maken met het zwaar verkeer dat van Mollem komt en via de Huinegem door Asse-centrum rijdt. De gemeente vreest dat een eventueel afblazen van het ringtracé ook de ontwikkeling van deze ambitieuze plannen zal ondermijnen.