2000: Burgemeester Van Elsen trekt Assese CVP-lijst

Op de nieuwjaarsreceptie van de Assese CVP-afdeling, vrijdag 4 februari in zaal Den Bloeyenden Wijngaerdt, zal officieel worden bekendgemaakt dat burgemeester Koen Van Elsen de eerste plaats zal voeren van de CVP-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober. De nu 37-jarige Van Elsen, zoon van oud-burgemeester Herman Van Elsen, is pas aan zijn eerste legislatuur in de Assese politiek bezig. Op 1 januari 1995 kreeg hij als benjaminschepen meteen de bevoegdheden over jeugd en onderwijs. In november 1998 volgde hij Bert De Keersmaeker op als burgemeester toen die om beroepsredenen zijn politieke mandaten neerlegde.

Overigens zullen de Asse christendemocraten in oktober opnieuw onder de benaming CVP opkomen. In 1994 kreeg de partij, na een verruimingsoperatie waarbij onder meer José Van Laecken werd binnengehaald, de naam GVP, de Gemeentelijke Volkspartij. De partij levert thans 14 van de 29 Assese gemeenteraadsleden. Over de verdere invulling van de CVP-lijst bestaat nog geen enkele zekerheid. In de mate van het mogelijke wil men de wens van de nationale partijbonzen volgen om het ritsprincipe toe te passen. Een viertal maanden geleden zag de partij met Maria Le Rut haar populairste stemmenkanon overstappen naar de oppositie. (RDS)