2000: Assese Minder Mobiele Centrale goed van start

Het OCMW van Asse beschikt sinds 1 november over een volwaardige Minder Mobielen Centrale. Een ploeg van zes vrijwillige chauffeurs staat ter beschikking om tegen een billijke kilometervergoeding mensen te helpen die zichzelf moeilijk kunnen verplaatsen. In de eerste twee maanden werden al 79 ritten uitgevoerd.

Nogal wat gemeenten en OCMW’s sprongen reeds mee op de kar van de Minder Mobiele Centrale, een idee van Taxistop Gent. De idee is eenvoudig: vervoer aanbieden aan mensen die omwille van leeftijd, slechte gezondheid, een handicap of een afgelegen woonplaats slecht uit de voeten kunnen. Daarnaast is de enige voorwaarde is dat het inkomen van de aanvrager lager moet liggen dan tweemaal het bestaansminimum.

“Het initiatief kent een hoopvolle start” vertelt OCMW-secretaris Edouard Van Mulders, die samen met de Assese OCMW-voorzitter Eddy Conruyt de vrijwillige chauffeurs in het zonnetje zette. “Binnen de doelgroep hebben een aantal bejaarden en mindervaliden de weg reeds gevonden. De ritjes die worden uitgevoerd zijn in hoofdzaak doktersconsultaties, boodschappen of bezoeken, maar ook voor toneeluitstappen kregen we reeds vragen. Met onze huidige ploeg kunnen we reeds veel doen, maar het initiatief moet zeker nog groeien. Kandidaat-chauffeurs mogen zich zeker nog aanbieden.”

Het vervoer dient minstens twee werkdagen vooraf aangevraagd te worden bij de extramurale dienst van het OCMW Asse. Gebruikers moeten een jaarlijks lidgeld van 250 frank per jaar betalen. De kilometervergoeding bedraagt 10 frank per kilometer, vertrekkend van het thuisadres van de vrijwilligers en terug. Anderhalve frank daarvan gaat naar de omniumverzekering. (RDS)

  • Info: 02-452.58.00 (weekdagen van 8 tot 12 uur)