2000: Assese bevolking huivert van klein ringtracé

De overrompelende belangstelling voor de informatieavond over het ringtracé in Asse heeft, voor zover dat nog nodig was, bewezen dat de honger naar informatie en inspraak bij de bevolking in dit dossier erg groot is. De “sluikse” informatiecampagne via de pers en de vierkleurenfolder die door CVP en VLD werden verspreid, hebben de gemoederen allerminst kunnen bedaren. Dat burgemeester Van Elsen vorige week reeds politieaanwezigheid gelastte op de extra-gemeenteraad van 17 februari is alvast geen foute inschatting. Het worden spannende weken in Asse.

De “eenzijdige” informatieavond van woensdag in De Bloeyende Wijngaerdt ging uit van het actiecomité Ring Asse. De beweging ontstond begin december op de Kalkoven maar profileert zich intussen als een breed platform dat politiek neutraal wil blijven. Om halfacht zat het zaaltje al zo afgeladen vol dat het publiek solidair tafels naar buiten droeg om meer plaats te maken. Zo’n 4 … 500 mensen konden uiteindelijk binnen, tientallen anderen konden er niet meer in en keerden terug naar huis. Zoals bekend bedankte het gemeentebestuur voor de uitnodiging.

In een eerste deel werd een historische en verkeerstechnische toelichting gegeven. Planologen Edwin Jacobs en Roland Nevens hekelden daarbij de voorliggende plannen. De nieuwe knooppunten (Huinegem, Kalkoven, Edingsesteenweg) zullen gegarandeerd vastslibben, stellen zij. Nevens beklemtoonde dat kleine rotondes, zoals op de Assesteenweg in Ternat, onmogelijk de verkeersstroom van 22.000 voertuigen op de N9 zullen aankunnen. “Zelfs al gebeurt de toevoer slechts via één rijstrook, dan nog zal de rotonde zelf twee rijstroken moeten tellen en moet de binnendiameter minimaal zeventig meter bedragen. Een kleinere rotonde zit al met vier vrachtwagens potdicht” aldus de wegenontwerper.

Ook de geplande “inkuiping” van het tracé ter hoogte van de Prieelstraat en de Kalkoven vindt geen genade. “Daarmee creëer je enkel een open riool met auto’s en uitlaatgassen, absoluut verwerpelijk” aldus Nevens.

Vierde rijstrook

Het alternatief voorstel, een tracé tot aan de Wijndruif, spaart niet alleen de Prieelstraat, ook de verkaveling Krokegemseweg valt dan binnen het centrum, verdedigde het comité. “Die verkaveling werd in het Ruimtelijk Structuurplan, waarbij Asse moet uitgroeien tot een dienstencentrum van regionaal niveau, specifiek ontwikkeld om het centrum te versterken. Vandaag zegt men dat het bpa er enkel is om het schooltje in Krokegem te versterken. Wat een onzin”, stelde Edwin Jacobs.

Het comité blijft achter zijn standpunt staan dat het derde tracé, de verbinding met de Edingsesteenweg, totaal overbodig is aangezien er op de E40 tussen Affligem en Groot-Bijgaarden op termijn een vierde rijstrook bijkomt. Ook ligt de doorgaande verkeersstroom vanuit Ternat veel lager dan wordt voorgespiegeld, aldus Jacobs. Volgens CVP en VLD is de idee van de vierde rijstrook echter van de baan, maar Jacobs ontkent dat ten stelligste.

In de komende weken wordt de “alternatieve” informatiecampagne van het comité en de affichecampagne “Geen Ring DOOR Asse” verdergezet. Honderden mensen gaven hiervoor hun naam en adres op. Alle beschikbare informatie staat ook op een website op het internet. “We moeten de druk op de ketel houden, enkel zo kunnen we dit tracé afblokken” was het slotwoord van Jo De Wolf.

  • Website : http://www.geocities.com/ringasse

700 miljoen?

De voorliggende omleidingsweg zal minimaal 700 miljoen frank kosten. De aanleg van twee rijstroken met bijhorende zijstroken kost per kilometer 75 tot 100 miljoen frank. Als men het tracé wil inkuipen dan is 100 miljoen zelfs de prijs per 100 meter. De kosten voor onteigening van gronden, huizen en handelszaken zijn daar niet inbegrepen. (RDS)

Omtrent Kobbegem

“Het duidelijke standpunt van de meerderheid is het beste bewijs dat “Kobbegem” nog steeds de beslissingen neemt in Asse” was regelmatig op de informatieavond te horen. De frustratie die opborrelde omtrent de invloed van “Kobbegem” op het Assese ringdossier is niet zonder belang. “Kobbegem” is in Asse een eufemisme voor de familie De Keersmaeker. Het huidige ringdossier was het persoonlijke troetelkind van de vorige burgemeester, Bert De Keersmaeker, zoon van oud-burgemeester Paul. Het feit dat vandaag de eerder schimmige CVP-voorzitter Herman Van Hoorick, door iedereen gezien als een vertrouweling van de familie, zich als enige grondige dossierkenner moest opwerpen is een treffend bewijs van de grote leemte die Bert De Keersmaeker door zijn vertrek bij het gemeentebestuur achterliet. De aanpak van de huidige mandatarissen staat bovendien in schril contrast met de stijl van De Keersmaeker die, volgens menig waarnemer, de confrontatie wél zou aangegaan zijn.

De historische verbondenheid van “Kobbegem” met de intussen zestig jaar oude ringgeschiedenis staat overigens buiten kijf. Van Hoorick zei tijdens de persconferentie van de meerderheid dat vroegere tracévoorstellen om “allerlei redenen” werden verworpen. “Die redenen waren steeds dezelfde” licht verkeerseconoom Edwin Jacobs toe. “De enige ideale ring rond Asse liep door Kobbegem, waardoor de persoonlijke jachtgebieden van de families De Keersmaeker en Delvaux zouden geschonden worden.” (RDS)