2002: VU-ID Affligem tegen afstoten onderwijs en rustoord

De VU-ID-fractie liet de Affligemse gemeenteraad gisteravond voorafgaan door een ludiek protest aan het OCMW-secretariaat in Teralfene. “Gemeente- en OCMW-raadsleden worden alweer gedegradeerd tot jaknikkers”, zegt ze over de geplande afstoting van het rustoord en het onderwijs (zie onze kranten van 23 en 25 januari).

“We kunnen ons in deze dossiers niet verzoenen met de autoritaire werkwijze van het schepencollege”, vindt fractieleider Stijn Stassijns. “Beslissingen van algemeen belang moeten worden gedragen door een zo breed mogelijke groep. Deze aanpak getuigt vooral van weinig creativiteit en ambitie. De meerderheid evalueert enkel op basis van kostprijs. Wij denken dat de burger best wil betalen voor een goed onderwijs en een OCMW met een degelijke dienstverlening.”

Naast de kritiek op de VLD, dat die nooit een prioriteit wilde maken van een sociaal beleid, betwist VU&ID de mening van het college dat er privé-partners te vinden zijn die willen tegemoetkomen aan de gestelde voorwaarden (verplichte overname personeel, concurrentiële tarieven, helft bedden voor OCMW, bouwen op gemeentegronden). Ze herinnert ook aan het CD&V-verkiezingsprogramma dat zegde dat “alleen een gemeentelijk initiatief een betaalbaar verblijf waarborgt”.

VU&ID noemt het afstoten van het onderwijs “de gemakkelijkste oplossing en het gevolg van een jarenlange desinteresse”. (RDS)