2002: Affligem wil af van rusthuis en onderwijs

De Affligemse VLD-CD&V-meerderheid maakte gisteravond in twee moeilijke dossiers een intentieverklaring bekend. De gemeente bouwt zelf geen nieuw rusthuis, maar geeft de grond in erfpacht aan een nog aan te duiden privéondernemer. De drie gemeentelijke basisscholen worden op termijn overgedragen aan het gemeenschapsonderwijs.

Nadat het OCMW van Affligem vorig jaar al de levering van de warme maaltijden en de kinderopvang uitbesteedde, liet het zich al een tijdje aanvoelen dat ook in het dossier van het rustoord Van Lierde de privé-markt werd afgetast. In het al lang aanslepende dossier kon een principiële beslissing niet meer uitblijven. Die is er nu.

Een private initiatiefnemer zal achter het huidige rusthuis (met 62 bedden) een nieuw rustoord bouwen. Het aantal bedden zal tussen de 82 en de 116 bedragen. Gemeente en OCMW, samen eigenaar van de gronden, geven een recht van opstal. In ruil mag het OCMW zelf veertig bedden toewijzen. Andere voorwaarden zijn dat de dagprijs en de dienstverlening competitief moeten zijn met de aanpalende private rustoorden (Ternat, Liedekerke, Roosdaal) en het huidig personeel zijn huidige rechten behoudt. Wie de privé-partner wordt is nog niet bekend. Er zijn al twee, mogelijks drie gegadigden. Affligem wil tegen de zomer een keuze maken.

Net als het rustoord is de intentie om de gemeenteschooltjes van Teralfene, Essene en Hekelgem over te dragen aan het gemeenschapsonderwijs ingegeven door financiële noodzaak. Beiden samen slorpen jaarlijks zowat 800.000 euro (ruim 32 miljoen frank) op uit de gemeentekas, laat staan dat er geld is voor nieuwbouw. De overdrachtbesprekingen starten binnenkort. Ook in het onderwijsdossier zegt het gemeentebestuur dat niet mag getornd worden aan de rechten van het personeel. (RDS)