2002: Affligem krijgt privé-rusthuis

Na ruim tien jaar twijfel en steeds weer uitstel is de kogel eindelijk door de kerk: Affligem zal een nieuw rusthuis krijgen, maar de gemeente geeft de bouw en uitbating in privéhanden (zie krant van gisteren). Al binnen twee jaar zou het gebouw er kunnen staan.

Voor de CD&V (ex-CVP), in Affligem coalitiepartner van de VLD van burgemeester Guns, was het nieuwe rusthuis een breekpunt. De partij reageerde vorig jaar nog kribbig toen jarenlange vruchteloze pleitbezorgers van het dossier, zoals Rita De Schrijver (SP) en Guy Uyttersprot (VU-ID), de CD&V veel succes wenste in zijn pogingen om Guns over de streep te krijgen. De dinsdagavond geopenbaarde plannen getuigen echter niet van een politiek spelletje, maar van realisme. Affligem moet voor het rusthuis jaarlijks 375.000 euro (15 miljoen frank) bijpassen en die situatie is voor een kleine gemeente niet aan te houden.

“Een nieuw rusthuis is nodig, maar als kleine gemeente hebben we niet de middelen om dat zelf te financieren”, vat burgemeester Leo Guns samen. “We hebben acht maanden lang deskundig de markt verkend. De conclusie is dat er mogelijkheden zijn om in samenwerking met privé-investeerders op een sociale manier de aanwezigheid van een rusthuis op het eigen grondgebied te verzekeren. Het nieuwe rusthuis moet op vlak van dienstverlening en prijzen competitief zijn met Liedekerke en Ternat, die ook privé-rusthuizen zijn. Het grote verschil is dat het OCMW een serieuze vinger in de pap houdt, omdat het autonoom veertig bedden zal kunnen toewijzen.”

Is een renovatie van het bestaande rustoord Van Lierde definitief van de baan?

Burgemeester Guns: “Naast het feit dat het niet aangeraden is om de bejaarden tijdens hun oude dag maanden, misschien jaren lastig te vallen met storende werken, geven mogelijke partners duidelijk de voorkeur aan het rustig bouwen van een nieuw rusthuis. Na de verhuis kan het oud-rusthuis dan eventueel worden verbouwd of afgebroken, bijvoorbeeld met het oog op serviceflats. Samen met de nieuwe bibliotheek creëer je zo een site waarin jong en oud ook sociaal met elkaar verbonden blijven.”

Wie zijn de gegadigden?

“We onthullen nog geen namen, maar van twee gegadigden zijn we overtuigd dat ze het zeer ernstig menen. Een gesprek met een derde geïnteresseerde volgt eerstdaags. Allen zijn het mensen die al in de branche zitten en die volledig achter de voorgestelde samenwerkingsformule staan. Maar er kunnen er nog meer opdagen, want uiteindelijk moeten we eerst een openbare aanbesteding uitschrijven.”

Hoeveel bedden zal het nieuwe rustoord tellen?

“We spreken thans van 82, waarvan het OCMW er veertig voor haar rekening zal nemen. Uit recente informatie van Sociale Zaken blijkt dat Affligem recht zou hebben op maximaal 116 rusthuisbedden. Maar het zal uiteindelijk de overnemer zijn die zal moeten beslissen hoeveel bedden hij aangewezen vindt.”