2002: Affligem gaat praten met gemeenschapsonderwijs

Affligem gaat zijn drie gemeentelijke basisscholen wellicht overdragen aan het gemeenschapsonderwijs. VLD en CD&V noemen het thans nog wat verdoezelend ‘samenwerken’, maar een Vlaams decreet bepaalt dat het gemeenschapsonderwijs de schooltjes moet overnemen als de gemeente die zou willen afstoten. Affligem moet jaarlijks ongeveer 425.000 euro (17 miljoen frank) uit eigen zak bijpassen om het gat in het budget van de schooltjes op te vangen. Veel geld voor drie schooltjes die, kleuters incluis, samen al jarenlang niet eens meer de kaap van 250 kinderen halen.

Oppositieraadslid Tim t’Kint (VU-Id) was op het einde van de vorige legislatuur een tijdlang schepen van Onderwijs. In 1999 vroeg hij al dat Affligem een politieke keuze zou maken over het zwaar verlieslatende gemeentelijk onderwijs. Zijn voorstellen belandden in de lade.

Leo Guns: “Het tij wil niet keren”

“Het probleem met onze gemeentescholen is dat ondanks de aanzienlijke investeringen de tij niet wil keren”, stelt burgemeester Guns vast. “Hoewel ons gemeentelijk onderwijs kwalitatief goed mag genoemd worden, stellen we in enkele scholen een blijvende terugloop van het aantal leerlingen vast. In Teralfene gaat het cijfer opnieuw de goede kant op, maar Hekelgem boert verder achteruit en ook Essene hinkt achterna. De toestand is de laatste jaren gestabiliseerd en ook het aantal kleuters neemt weer toe, maar globaal gaat het gemeentelijk onderwijs toch niet vooruit.”

“De gemeente heeft niet de middelen om een gezamenlijke nieuwbouw te realiseren, laat staan dat we zouden weten waar die zou moeten komen. We gaan praten met het gemeenschapsonderwijs over een samenwerking, maar ook een volledige overname is mogelijk. Toekomstige infrastructurele inspanningen en de keuze tussen een of drie vestigingen zullen dan niet meer aan ons toekomen, wat een aanzienlijke verlichting van het gemeentelijk budget zal betekenen. Aan de rechten van het personeel zal niet getornd worden. Dat wij teveel personeel zouden hebben, ontken ik. Wel is het zo dat we meer inspanningen doen inzake schoolopvang en we een leerkracht supplementair uit eigen kas betalen.” (RDS)

Het late gelijk van Tim t’Kint

“Ik had de berekening gemaakt dat de gemeente per leerling jaarlijks 1.250 euro (50.000 frank) toestopte”, herinnert t’Kint. “Naast het teruglopend aantal leerlingen is er in het gemeentelijk onderwijs een gigantisch structureel probleem. Het onderhoud van de drie oude gebouwen kost handenvol geld en de scholen hebben veel personeel dat officieel niet nodig is. En er is natuurlijk de laissez-faire-mentaliteit: overdreven investeringen in materiaal, veel te aanzienlijke telefoonkosten. De kostenstructuur lijkt bijwijlen op die van een kostschool.”

“Ik had twee voorstellen: de drie scholen samenbrengen in een gebouw en de twee vrijgekomen gebouwen een nieuwe sociale of culturele bestemming geven. Mijn voorkeur ging echter uit naar het overnemen van de scholen door de Vlaamse overheid, maar dat debat is nooit gevoerd. Ik heb geen probleem met veel geld uitgeven als daar een goede dienstverlening tegenover staat. Maar die is er niet. ’t Is een beetje een laat gelijk, maar persoonlijk sta ik nog steeds achter het afstoten. Al geloof ik nooit dat het gemeenschapsonderwijs ook het overbodige personeel zal overnemen. Daar zijn ze wettelijk niet toe gebonden.” (RDS)