2001: Tim t’Kint, cyberpoliticus

AFFLIGEM – Als ooit de Internet-extensie ‘.vl’ wordt ingevoerd, dan wil Affligemnaar Tim t’Kint er nog wel aan denken de naam van zijn site www.tim-tkint.com te veranderen, maar als VU-ID-raadslid ziet hij de ‘.be’-rage begrijpelijkerwijs niet zitten. In de voorbije verkiezingen profileerde hij zich opvallend als cyberpoliticus, wat hem op vlak van voorkeurstemmen geen windeieren legde.

Onlangs deed hij er nog een schepje bij door iedereen die het vraagt voortaan gratis de agenda van de gemeenteraad te mailen. Een kleine moeite die hij zich graag zal getroosten als je weet dat bijna zeshonderd mensen reeds intekenden in zijn digitaal adressenbestand.

Wanneer en hoe drong het tot je door dat Internet je kon helpen bij je politieke ambities?

“Vijf jaar geleden leerde ik email en internet jobsgewijs – ik ben verantwoordelijke voor de recrutering bij een multinational – kennen als het snelst groeiende medium om te recruteren. Ik ondervond gewoon aan den lijve dat steeds meer mensen via het Net gingen communiceren en in 1999 ben ik plannen beginnen uitwerken om snel en goedkoop een cybercampagne te voeren via e-mails. Mijn eigen site is vrij snel gevolgd. Bijkomende redenering was dat ik op dat vlak heel waarschijnlijk de eerste en enige zou zijn in Affligem, wat ook is uitgekomen. Het bleek niet eens moeilijk om tijdens de campagne tussen al die creatieve armoede op te vallen.”

Hoe heb je je site verkocht en hoe is je e-mailadressenbestand gegroeid?

“Door uit te kijken naar sites die info boden over de verkiezingen en mijn site daar kenbaar te maken met een banner of een link. Ik vermelde ze ook op mijn propaganda, brieven en persberichten. E-mailadressen van dorpsgenoten heb ik verzameld via advertenties op het internet waar ik vroeg of men op de hoogte wilde gehouden worden van mijn kiescampagne. Een driehonderdtal mensen reageerde daarop. En als 30-jarige zit ik natuurlijk in een grote vriendengroep waar e-mails je om de oren fluiten. Mijn site werd dan ook snel doorgegeven. Een leuke anecdote: mijn site was geafficheerd op verkiezingen.net, waar ik in de hitparade van meest bezochte sites eerst onderaan stond. Toen ik met mijn mailing de site ging promoten steeg ik op drie dagen naar nummer één met duizend hits meer dan nummer twee. De webmaster was er echter van overtuigd  dat ik zijn site had gekraakt en de gegevens had vervalst. Resultaat: hij gooide me van zijn site!”

Extrovert

Je maakte bij de verkiezingen een aardige sprong voorwaarts. Hoeveel van die nieuwe stemmen dank je aan je site of e-mails, denk je?

“Ik denk dat vooral het feit dat ik de zaken iets creatiever heb aangepakt mij stemmen opleverde. Want hoewel ik nooit naar pensenkermissen ben geweest, slaagde ik er toch in contact te houden met de mensen rondom me. Ik situeer die stemmen hoofdzakelijk in de categorie van de tweeverdieners. Een fel onderschatte groep overigens. Die betaalt voor alles wat in Affligem gebeurt, maar je vindt ze nauwelijks in adviesraden of besturen om de eenvoudige reden dat ze er geen tijd voor hebben! Mijn site bood/biedt hen de kans op de hoogte te blijven, te communiceren, vragen te stellen. En, geloof me, dat hebben ze massaal gedaan. Ik zie die groep in de toekomst alleen maar groter worden. In 2006 zal er voor het eerst een generatie gaan stemmen die helemaal opgroeide met het Internet.”

Je site weerspiegelt ook je bekende extroverte trekjes. Was dit een bewuste strategie of gewoon de aard van het beestje?

“Dat laatste, vrees ik. Mijn site was nooit uitsluitend op de campagne gericht. Zo is er een blokje over mijn professionele activiteiten en is het de bedoeling een aantal aparte hobby’s naar voor te schuiven om ze wat aandacht te geven. Zo weten weinig mensen dat ik scherm, een sport die te vaak foutief de stempel elitair krijgt. Of mijn liefde voor oude wagens, mijn passie voor les petites histoires, de kleine dingen die de loop van de geschiedenis veranderden. Ik ben ook trots op mijn familiestamboom. De meeste genealogen blijken het Net trouwens als gek te gebruiken.”

Komt er een tijd dat cyberspace een onmisbaar onderdeel wordt voor elke lokale politieker?

“Zeker. Persoonlijk denk ik dat we al bij de campagne van 2006 zullen constateren dat niemand nog zonder kan. Op gemeentelijk vlak zelfs nog meer dan nationaal, waar kranten en tv voor de mensen steeds de belangrijkste informatiebron zullen blijven. De tijd dat een aanplakking aan het gemeentehuis volstond om iedereen op de hoogte te houden is voorbij. Ook de drukbezette werkende mens heeft het recht dag en nacht alle informatie te krijgen over zijn gemeente. Voor hem is Internet gewoon het beste middel.”

Tim’s favorite sites

  • www.vu.be: “Mijn partij was de eerste die politiek professioneel op het web bracht. De site is wel wat te druk geworden en daardoor niet echt overzichtelijk meer.”
  • www.xs4all.nl/~kvenjb/madmon.htm: “Zeer leuke mini-biografiën over de meest geschifte koningen die er op deze wereld ooit rondliepen.”
  • www.bfov.be: “Overkoepelende Belgische organisatie voor oldtimers met links naar alle oldtimerclubs.”
  • www.destandaard.be: “De enige goeie nieuwssite voor Vlaanderen, een dagelijks bezoekje waard tegen de lunchpauze.”
  • www.jobs.be: “Gebruik ik dagelijks om vacatures te plaatsen en om mensen te headhunten. Leuk als je eens wil zien wat je waard bent op de arbeidsmarkt.” (RDS)