2001: De politieke biografie van Alex Cornand

In Affligem kijkt menig waarnemer vreemd op bij het bericht dat ex-schepen Alex Cornand een boekje heeft geschreven over zijn politieke belevenissen. De immer ingetogen 53-jarige Essenaar zag zich in oktober jongstleden door een strategische vergissing dan wel niet herkozen, vanaf april blijft hij zich middels een zitje in de OCMW-raad toch weer inzetten voor de lokale gemeenschap.

Cornand was in de voorbije twee legislaturen schepen, de eerste maal voor ruimtelijke ordening en stedenbouw, onderwijs en burgerlijke stand en de tweede maal voor milieu en sociale zaken.

“Als inwijkeling uit Erembodegem was ik een nobele onbekende toen mijn vrouw en ik in 1976 bouwden in Essene. Aan politiek doen lag zeker niet in mijn bedoeling, anders had ik mij wel in het centrum gevestigd. Hier in de Domentstraat is de overkant van de straat grondgebied Meldert, zodat al die buren – waarmee ik uitstekend opschiet – niet eens voor mij kunnen stemmen. Niettemin voelde ik mij in Affligem snel thuis in het verenigingsleven, waaronder de voetbal (SK Affligem) en de harmonie Sint-Cecilia.”

“Nochtans heet mijn boek Van den huize UIT IN de politiek. Een broer van mijn grootmoeder was ooit schepen in Aalst en hem heb ik nog goed gekend. Mijn vrouw is dan weer een afstammelinge van het Hof van Linthout in Essene, waar een voorvader het ooit tot burgemeester schopte. Ik ben in de politiek gesukkeld omdat ik op mijn werk op de VUB bij een student die militeerde voor de SP bekend stond als vakbondsman van het ACOD. Hij overtuigde mij om mee te doen. De eerste maal – in 1982 – was ik niet verkozen, maar in 1988 was ik als lijsttrekker de enige SP-verkozene.”

Brokjes

Als partij op de wip tussen de mekaar bekampende PVV en CVP wist Cornand een schepenzetel te bemachtigen en toen de PVV zich enkele jaren later omvormde tot de verruimde VLD waagde hij zich ook aan de ideologische overstap. “Ik heb in mijn sociaal engagement nooit onderscheid gemaakt in kleuren. Iedereen was welkom. Ik was en ben ook nooit de man geweest die zijn persoonlijke belangen vooropzette. Die naïviteit was duidelijk een vergissing want in oktober viel ik met slechts acht stemmen verschil nipt uit de boot.”

De voorbije drie jaar werkte Cornand met stukjes en brokjes, maar zonder dat iemand er weet van had, aan een boekje over zijn politieke belevenissen. Onthullingen of straffe uithalen moet je evenwel niet verwachten, dat ligt niet in zijn aard. In heel het boekje van 112 bladzijden worden zelfs nergens namen genoemd. “Wie de verhalen leest en vertrouwd is met het plaatselijke leven kan zelf die namen wel invullen”, meent Cornand die op zijn boekje ook geen prijs wil kleven. “Wie iets wil geven mag dat, maar geld was nooit een motief. Op het drukken na deed ik trouwens alles zelf, en dan valt de kostprijs nog erg mee.” (RDS)

Domentstraat 54, Essene, tel. 02-452.58.31.